Tai Oratai - บอกรัก..แต่บ่รู้สึกว่ารัก (Transliteration)

Transliteration

Bòk Rák .. Dtàe Bòr Róo Sèuk Wâa Rák

Bòr glâi bòr glai
Btàe mĕuan hăai bpai jàak chee-wít
Sàk nít sàk nít
Bòr kít tĕung gan bâang rĕu
Rao yòo dûay gan
Dtàe kui gan pàan dtua năng-sĕu
Bòk hák bòk kae keu keu
Dtàe leum hăn bèrng jai gan
 
Yûng ngaan yûng ngaan
Gôr bòk túk wan dûay kam yàang née
Way-laa bòr mee · hàyt pŏn née âang maa nêrn naan
Gôm bèrng nâa jor
Jon leum hăn mong nâa gan
Sà-dtìk-gêr lai maa túk wan
Bpen rôop gaa-dtoon rák jang
 
Bòk wâa rák · dtàe bòr róo sèuk wâa rák
Bòk wâa kít tĕung mâak
Dtàe dâai yin sĭang kwaam hĕrn hàang
Rao rák gan jon chin
Rĕu jai boi bin bplìan taang
Ngoie nâa maa kui gan bâang
Pèua dâai yin sĭang jai
 
Bòr mee pôo dǎi· bòr yâak dâai jai kŏng kon têe hák
Kwaam ngăo man ták
Bòi nák gôr rêrm wàn wăi
Rao yòo kâang gan
Dtaam nâa-têe rĕu yang mee jai
Tóp tuan gan nòi bpen rai
Bpee mài láew dêr kon dee
 
ALL THE MUSIC,ALL THE LYRICS
Submitted by wuhuahua089 on Mon, 01/08/2016 - 11:14
Last edited by wuhuahua089 on Tue, 25/10/2016 - 09:01
Author's comments:

Le contraire de l'amour n'est pas la haine mais l'indifférence. 爱的反义词不是恨,是冷漠。

Thai

บอกรัก..แต่บ่รู้สึกว่ารัก

Comments