Advertisements

เงา [Reflection] (Ngao) (Transliteration)

  • Artist: Mulan (OST)
  • Featuring artist: Naruemon Chiwangkun
  • Also performed by: Ai Phanni Wiranukun
  • Song: เงา [Reflection] (Ngao) 3 translations
  • Translations: English, Transliteration #1, #2

เงา [Reflection]

เนื้อเพลง:
ตัวเรานี้อาจจะเป็นเจ้าสาวแสนดีไม่ได้
คงจะอายทั้งครอบครัว
บทบาทนี้ไม่ใช่ตัวของเรานี่นา
เพิ่งได้เห็น
หากจะเป็นตัวฉันอย่างทุกวันรอมา
คงจะพาครอบครัวต้องเศร้า
 
ใครกันที่มองจ้องมา
สบสายตาไม่คุ้นเคย
เหตุใดมองดูไม่รู้เลย
ว่าคือตัวเรา
ดวงใจไม่อาจซ่อนงำ
ทนฝืนทำ ใครช้ำเท่า
จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเราที่แท้
จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเราข้างใน
 
Submitted by Zarina01Zarina01 on Thu, 23/03/2017 - 03:20
Last edited by IceyIcey on Wed, 17/06/2020 - 08:39
Transliteration
Align paragraphs

Ngao

Versions: #1#2
Nʉ́ʉa-pleeng:
Dtuua-rao níi àat-jà bpen jâo-sǎao sɛ̌ɛn-dii mâi dâai,
Kong-jà aai táng krɔ̂ɔp-kruua,
Bòt-bàat níi mâi-châi dtuua kɔ̌ɔng rao níi naa,
Pə̂ng dâai hěn,
Hàak jà bpen dtuua-chǎn yàang túk-wan rɔɔ maa,
Kong-jà paa krɔ̂ɔp-kruua dtɔ̂ng sâo.
 
Krai gan tîi mɔɔng jɔ̂ng maa,
Sòp-sǎai-dtaa mâi kûn-kəəi,
Hèet-dai mɔɔng-duu mâi rúu ləəi,
Wâa kʉʉ dtuua-rao,
Duuang-jai mâi àat sɔ̂ɔn-ngam,
Ton fʉ̌ʉn tam, krai chám tâo,
Jà mii mǎi wan dai hěn-ngao, bpen chên rao tîi tɛ́ɛ,
Jà mii mǎi wan dai hěn-ngao, bpen chên rao kâang-nai.
 
Thanks!
Submitted by GuestGuest on Tue, 26/06/2018 - 10:26
Added in reply to request by BerochBeroch
Author's comments:

Romanisation system: Paiboon

Comments
Read about music throughout history