Mulan (OST) - เงา [Reflection] (Transliteration)

Thai

เงา [Reflection]

เนื้อเพลง:
ตัวเรานี้อาจจะเป็นเจ้าสาวแสนดีไม่ได้
คงจะอายทั้งครอบครัว
บทบาทนี้ไม่ใช่ตัวของเรานี่นา
เพิ่งได้เห็น
หากจะเป็นตัวฉันอย่างทุกวันรอมา
คงจะพาครอบครัวต้องเศร้า
 
ใครกันที่มองจ้องมา
สบสายตาไม่คุ้นเคย
เหตุใดมองดูไม่รู้เลย
ว่าคือตัวเรา
ดวงใจไม่อาจซ่อนงำ
ทนฝืนทำ ใครช้ำเท่า
จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเราที่แท้
จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเราข้างใน
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 23/03/2017 - 03:20
Last edited by Zarina01 on Fri, 20/10/2017 - 19:04
Align paragraphs
Transliteration

Ngao

Dtua-rao níi àat-jà bpen jâo-sǎao sǎen-dii mâi-dâai,
Kong-jà aay táng krôop-krua,
Bòt-bàat níi mâi-châi dtua kǒong rao níi naa,
Pôeng dâai hěn,
Hàak jà bpen dtua-chǎn yàang túk-wan roo maa,
Kong-jà paa krôop-krua dtông sâo.
 
Krai gkan tîi moong jông maa,
Sòp-sǎay-dtaa mâi kûn-koey,
Hèet-dai moong-duu mâi rúu loey,
Wâa keu dtua-rao,
Duang-jai mâi àat sôon-ngam,
Ton fěun tam, krai chám tâo,
Jà mii mǎi wan dai hěn-ngao, bpen chên rao tîi táe,
Jà mii mǎi wan dai hěn-ngao, bpen chên rao kâang-nai.
 
Submitted by อาทิตย์ on Tue, 26/06/2018 - 10:26
Added in reply to request by Beroch
Last edited by อาทิตย์ on Sun, 15/07/2018 - 18:17
Comments