კაპნიბოლოს დიგინახე (Transliteration)

Advertisements
Georgian

კაპნიბოლოს დიგინახე

კაპნიბოლოს დიგინახე, წელზე გერტყა ქამარი,
ჩუმად მივხედ – მოვხედევი, ვერსად ვნახე სამალი,
წელირხევით ჩიმიარე, პეპლაიკაბა გშვენოდა,
სიყვარულის თქმა მეწადა, მარა მეტი მრცხვენოდა.
 
გოვ, ამდენი მოლოდინით გული გედემელია,
ყოვლიღამი გათენებაი რავარ მოსათმენია.
უპატარძლოდ ი საბრალო ნენე-ბაბაიც გაწამდა...
ერთი შენი გამომცხვარი ჭადიკვერაი მაჭამა.
 
ერთი შენი გამომცხვარი ჭადიკვერაი მაჭამა,
ერთი შენი მონაქსოვი ღაზლიწინდაი ჩამაცვა,
ერთხელ შენთან, ტანხერტალავ, განდაგანა მასამა,
ერთი ხელში ჩიმიგორა ჩვილბოკვერაი ბაღანა.
 
კაპნიბოლოს დიგინახე, წელზე გერტყა ქამარი,
ჩუმად მივხედ – მოვხედევი, ვერსად ვნახე სამალი,
ტანამაყად ჩიმიარე, არც კი შემომხედევი,
სიყვარულის თქმა მეწადა, მარა... ვერ გავბედევი.
 
Submitted by darkassassinx7 on Thu, 28/09/2017 - 22:34
Last edited by darkassassinx7 on Sun, 08/10/2017 - 19:00
Align paragraphs
Transliteration

Ǩap̌nibolos diginaxe

Ǩap̌nibolos diginaxe, ǯelze gert̆qa kamali,
Çumad mivxed – movxedevi, versad vnaxe samali,
Ǯelirxevit çimiare, p̌ep̌laiǩaba gşvenoda,
Siqvarulis tkma meǯada, mara met̆i mrʒxvenoda.
 
Gov, amdeni molodinit guli gedemelia,
Qovliğami gatenebai ravar mosatmenia.
Up̌at̆aržlod i sabralo nene-babaiʒ gaǯamda...
Erti şeni gamomǯxvari ç̌adiǩverai maç̌ama.
 
Erti şeni gamomǯxvari ç̌adiǩverai maç̌ama,
Erti şeni monaksovi ğazliǯindai çamaʒva,
Ertxel şentan, t̆anxert̆alav, gandagana masama,
Erti xevşi çimigora çvilboǩverai bağana.
 
Ǩap̌nibolos diginaxe, ǯelze gert̆qa kamali,
Çumad mivxed – movxedevi, versad vnaxe samali,
Ťanamaqad çimiare, arʒ ǩi şemomxedevi,
Siqvarulis tkma meǯada, mara ver gavbedevi.
 
Submitted by darkassassinx7 on Thu, 28/09/2017 - 22:46
Last edited by darkassassinx7 on Sun, 08/10/2017 - 18:59
Collections with "კაპნიბოლოს დიგინახე"
See also
Comments
SaintMark    Thu, 12/07/2018 - 14:37

cant find a fitting video