ტაში ბიჭო გიორგუნა (Transliteration)

Advertisements
Georgian

ტაში ბიჭო გიორგუნა

ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო,
აქ ჩამოდი ჩვენსაო, ქალი მიქნევს ხელსაო,
ხაჭაპურსაც გამოგიცხობ, ცარიელსა ქერსაო,
ვარიასაც ქვე დაგიკლავ, ცარიელსა -საო,
ღვინოსაც დაგალევინებ, ცარიელსა თხლესაო,
 
ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო, ჰეე
 
რაშობდა, დელი ოდელიო დელა, რაშობდა,
რაშობდა, ჩამოვიარე თელაო, რაშობდა,
რაშობდა, გოგოები იძახიან, რაშობდა,
რაშობდა, ნეტა ვის სახლში შევაო, რაშობდა,
რაშობდა, მამასახლისი გამოდის, რაშობდა,
რაშობდა, ერთი-ორი მეც მომარტყეს, რაშობდა,
 
რაშობდა, დელი ოდელიო დელა, რაშობდა, ჰეეეე,
 
ტაში ბიჭო გიორგუნა, ტაში ბიჭო გიორგუნა,
დოუკვირდი მაგასაო, მაგასაო, მაგი ყიდის კაბასაო,
გოუსვი და გამოუსვი, ვითომ ჭიანურია,
მეზობლის ქალს ხელს ნუ ახლებ, ისიც შინაურია,
აბა განი, დოსტა განი, განი ბიჭო განიო,
გოგონებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
 
ტაში ბიჭო გიორგუნა, არ გოუშვა ე ბოშუნა,
ტაში ბიჭო გიორგუნა, არ გოუშვა ე ბოშუნა,
დოუკვირდი მაგასაო, მაგი ყიდის კაბასაო,
კაბასაო , დაამადლი გოგოს კაბის განასაო,
 
ჩამოდექით, განი, განი, ტაში ბიჭო, ტაშიო,
გოგოვ შენ კი გენაცვალე გავლა-გამოვლაშიო,
ჩამოდექით, განი-განი, ტაში ბიჭო, ტაშიო,
გოგოვ შენ კი გენაცვალე გავლა-გამოვლაშიო,
 
აბა განი, დასტა განი, განი ბიჭო, განიო,
გოგონებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
 
გოუსვი და გამოუსვი, ვითომ ჭიანურია,
მეზობლის ქალს ხელს ნუ ახლებ, ისიც შინაურია,
აბა განი, დასტა განი, განი ბიჭო განიო,
გოგოებო გენაცვალეთ გავლა-გამოვლაშიო,
 
ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო,
აქ ჩამოდი ჩვენსაო, ქალი მიქნევს ხელსაო,
ხაჭაპურსაც გამოგიცხობ, ცარიელსა ქერსაო,
ვარიასაც ქვე დაგიკლავ, ცარიელსა -საო,
ღვინოსაც დაგალევინებ, ცარიელსა თხლესაო, ლერწამისა ხესაო, ქორი მოჯდა წვერსაო, ჰეე
 
Submitted by zaza77 on Sat, 18/01/2014 - 19:19
Last edited by robert4289 on Thu, 30/01/2014 - 16:02
Align paragraphs
Transliteration

Ťaşi biç̌o giorguna

Versions: #1#2#3
Lerǯamisa xesao, kori mocda ǯversao,
Ak çamodi çvensao, kali miknevs xelsao,
Xaç̌ap̌ursaʒ gamogiʒxob, ʒarielsa kersao,
Variasaʒ kve dagiǩlav, ʒarielsa -sao,
Ğvinosaʒ dagalevineb, ʒarielsa txlesao,
 
Lerǯamisa xesao, kori mocda ǯversao, hee
 
Raşobda, deli odelio dela, raşobda,
Raşobda, çamoviare telao, raşobda,
Raşobda, gogoebi ižaxian, raşobda,
Raşobda, net̆a vis saxlşi şevao, raşobda,
Raşobda, mamasaxlisi gamodis, raşobda,
Raşobda, erti-ori meʒ momart̆qes, raşobda,
 
Raşobda, deli odelio dela, raşobda, heeee,
 
Ťaşi biç̌o giorguna, t̆aşo biç̌o giorguna,
Douǩvirdi magasao, magasao, magi qidis ǩabasao,
Gousvi da gamousvi, vitom ç̌ianuria,
Mezoblis kals xels nu axleb, isiʒ şinauria,
Aba gani, dast̆a gani, gani biç̌o ganio,
Gogonebo genaʒvalet gavla-gamovlaşio,
 
Ťaşi biç̌o giorguna, ar gouşva e boşuna,
Ťaşi biç̌o giorguna, ar gouşva e boşuna,
Douǩvirdi magasao, magi qidis ǩabasao,
Ǩabasao, daamadli gogos ǩabis ganasao,
 
Çamodekit, gani, gani, t̆aşi biç̌o, t̆aşio
Gogov şen ǩi genaʒvale gavla-gamovlaşio,
Çamodekit, gani, gani, t̆aşi biç̌o, t̆aşio
Gogov şen ǩi genaʒvale gavla-gamovlaşio,
 
Aba gani, dast̆a gani, gani biç̌o ganio,
Gogonebo genaʒvalet gavla-gamovlaşio,
 
Gousvi da gamousvi, vitom ç̌ianuria,
Mezoblis kals xels nu axleb, isiʒ şinauria,
Aba gani, dast̆a gani, gani biç̌o ganio,
Gogonebo genaʒvalet gavla-gamovlaşio,
 
Lerǯamisa xesao, kori mocda ǯversao,
Ak çamodi çvensao, kali miknevs xelsao,
Xaç̌ap̌ursaʒ gamogiʒxob, ʒarielsa kersao,
Variasaʒ kve dagiǩlav, ʒarielsa -sao,
Ğvinosaʒ dagalevineb, ʒarielsa txlesao,
Lerǯamisa xesao, kori mocda ǯversao, hee.
 
Submitted by darkassassinx7 on Thu, 22/02/2018 - 23:47
More translations of "ტაში ბიჭო გიორგუნა"
Transliterationdarkassassinx7
Please help to translate "ტაში ბიჭო გიორგუნა"
See also
Comments