Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

จีนี่จ๋า (Genie Ja) lyrics

  • Artist: 2002 Ratri (2002 ราตรี) Also performed by: 2021 Ratri
  • Album: 2002 ราตรี
Thai
Thai
A A

จีนี่จ๋า

พันพันราตรีที่ Genie ไม่เจอใครใคร
ไม่เคยได้ไปที่ไหน ไปกับใครไม่มีไม่มี
โอย ทำยังไง อึดอัดใจละซิละซิ
Genie ต้องเป็นอย่างนี้ ฉันห่วงเธอจริงจริงจริงจริง
 
Oh, รามาซิงห์ก็ยังมา อะซิงอะซอง
อาเฮียคัมเฮียอยู่แล้ว ไม่ต้องชวนก็มาก็มา
เฮ! โรมิโอกับจูเลียต ยังมามองตา
ขาดเธอคนเดียวอย่าช้า รีบออกมาจากในตะเกียง
 
ออกมานะเธอนะเธอ
ก็ฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นา
 
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie จ๊ะ Genie จ๋า ออกมา...
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie นะจ๊ะ มานะ ฮะฮา ฮะฮา...
 
มา มา มา Genie รีบมา
มา มา มา Genie มาเถอะ
 
Oh, Genie จ๋า นี่แนะใครมารอมารอ
พวกเราแค่อยากจะขอ ได้เจอะเธอมา มา มา มา
นานนานสักทีได้เจอกัน เฮเฮฮาฮา
ถ้ายังไม่ออกมานะ ฉันจะถู ถู ถู ตะเกียง
 
ออกมานะเธอนะเธอ
ก็ฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นา
 
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie จ๊ะ Genie จ๋า ออกมา...
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie นะจ๊ะ มานะ ฮะฮา ฮะฮา...
 
มา มา มา Genie รีบมา
มา มา มา Genie มาเถอะ
มา มา มา Genie รีบมา
มา มา มา Genie มาเถอะ
 
ออกมานะเธอนะเธอ
ก็ฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นา
 
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie จ๊ะ Genie จ๋า ออกมา...
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie นะจ๊ะ มานะ ฮะฮา ฮะฮา...
 
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie จ๊ะ Genie จ๋า ออกมา...
เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา
Genie นะจ๊ะ มานะ ฮะฮา ฮะฮา...
 
Thanks!
Submitted by ดอกไม้ จริงดอกไม้ จริง on Sun, 09/01/2022 - 03:11
Last edited by Moshe KayeMoshe Kaye on Thu, 27/01/2022 - 12:36

 

Comments
Moshe KayeMoshe Kaye    Thu, 27/01/2022 - 12:38

Featuring Artist updated.

Read about music throughout history