25Band - خاطره ها

Persian

خاطره ها

تو هستی تو رویام
تو هستی تو قلبم
ولی رفتی و ندیدی حال خرابم
توی این دنیا ،توی این عالم
زندگی بی تو برام معنا نداره
 
همه ی اون عشق و محبت
حس این دل پاک من
چرا زیر سایه ی یک شب
عشقمون از یادت رفت؟
گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم
 
همه ی اون عشق و محبت
حس این دل پاک من
چرا زیر سایه ی یک شب
عشقمون از یادت رفت؟
گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم
 
تن من دیگه نایی نداره
با زندگی کاری نداره
من با اشک شب و روز
واسه برگشتنت دست به دامن خدام
 
میبینم من که انگار
توی قلبت نیست احساس
نمیخوای که برگردی پیشم
 
همه ی اون عشق و محبت
حس این دل پاک من
چرا زیر سایه ی یک شب
عشقمون از یادت رفت؟
گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم
 
همه ی اون عشق و محبت
حس این دل پاک من
چرا زیر سایه ی یک شب
عشقمون از یادت رفت؟
گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم
 
Submitted by mahsa on Fri, 26/08/2011 - 20:22
Thanks!
Translations of "خاطره ها"
25Band: Top 3
Please help to translate "خاطره ها"
Comments