Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

3000 świń (Italian translation)

Proofreading requested
Polish
Polish
A A

3000 świń

Dziś homo homini jak świnia świni
Anno domini modlimy się do wieprzowiny
Być nie znaczy dla nas już nic
Tylko mieć żeby żreć chcieć i pić tyć i gnić
Dziś białe kołnierze racicami grzebią w chlewie
Business lunch key account jak stairway to heaven
Nad krawędzią drapaczy chmur
Pędzą lub lecą w dól
 
3000 świń rzuciło się w urwisko
Oni płakali stracili wszystko
 
Świat umiera powoli ginie
Odrzuca perły wybiera świnie
Świat umiera powoli ginie
 
Mają swoje prawa które są dla nich święte
Chęć posiadania i własne szczęście
Bóg jest tu w trzech osobach
Władza wpływy mamona
 
Człowieczeństwo zostało rozmienione na drobne
Zło wie często jak stać się do dobra podobne
By głosić wszem i wobec
Jak masz myśleć i co masz robić
 
Nie będziesz decydował o moich wyborach
Nie będziesz uczył mnie zła ani dobra
Nie będę spijał lepkich słów kłamstwa
Dla świń jest urwisko a dla ludzi prawda
 
Świat umiera powoli ginie
Odrzuca perły wybiera świnie
Świat umiera powoli ginie
 
3000 świń rzuciło się w urwisko
A ludzi płakali myśleli że stracili wszystko
 
Nie będziesz decydował o moich wyborach
Nie będziesz uczył mnie zła ani dobra
Nie będę spijał lepkich słów kłamstwa
Dla świń jest urwisko a dla ludzi prawda
 
3000 2000 życie ludzkie czy pieniądze
Ja nie mówię że nie walczę nie błądzę
 
Świat umiera powoli ginie
Odrzuca perły wybiera świnie
 
Submitted by crimson_anticscrimson_antics on 2013-09-11
Italian translationItalian
Align paragraphs

3000 maiali

Oggi homo homini come maiale a maiale
Anno domini noi preghiamo carne di maiale
Essere ancora non significa niente a noi
Solo avere per vogliare trangugiare e bere e ingrassare e cariare
Oggi i collari bianchi con le zoccoli stanno scavando in porcile
Business lunch key account come stairway to heaven
Sull'bordo di grattacieli
Affrettano o volano giù
 
3000 maiali si sono gettato della scogliera
Loro hanno pianto, hanno perduto tutto
 
Il mondo muore, svanisce lentamente
Rigetta le perle, sceglie i maiali
Il mondo muore, svanisce lentamente
 
Hanno le suoi leggi, che per essi sono santi
La voglia di avere e la propria felicità
Il Dio è qui, nelle tre persone
Il potere, le influenze, la mammona
 
L'umanità è stata annacquata
Il male so spesso come divenire simile a bene
Per affermare a tutti
Che cosa devi pensare e che cosa devi fare
 
Non deciderai delle scelte mie
Non mi insegnerai il bene né il male
Non berrò le parole viscose della menzogna
Per i maiali è la scogliera e per la gente la verità
 
Il mondo muore, svanisce lentamente
Rigetta le perle, sceglie i maiali
Il mondo muore, svanisce lentamente
 
3000 maiali si sono gettato della scogliera
Loro hanno pianto, hanno perduto tutto
 
Non deciderai delle scelte mie
Non mi insegnerai il bene né il male
Non berrò le parole viscose della menzogna
Per i maiali è la scogliera e per la gente la verità
 
3000, 2000, vità umana o i soldi
Io non dico che non lotto, non erro
 
Il mondo muore, svanisce lentamente
Rigetta le perle, sceglie i maiali
 
Thanks!
Submitted by twujstary8twujstary8 on 2022-12-04
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Translations of "3000 świń"
Italian twujstary8
Luxtorpeda: Top 3
Idioms from "3000 świń"
Comments
Read about music throughout history