Taylor Swift - 7 Years And 50 Days (Bulgarian translation)

English

7 Years And 50 Days

7 years and 50 days, the time is passing by
Nothing in this world can be as nice as you and I
And how could we break up like this?
And how could we be wrong?
So many years, so many days and I still sing my song
Now I run to you like I always do
When I close my eyes I think of you
Such a lonely girl
Such a lonely world
When I close my eyes I dream
I return to you like I always do
When I close my eyes I think of you
Such a lonely girl
Such a lonely world
When I close my eyes I dream Of you
7 years and 50 days, now just look at me
Am I the girl I use to be
So damn what do you see?
And how could we break up like this?
And how could we be wrong?
So many years, so many days and I still sing my song
Now I run to you like I always do
When I close my eyes I think of you
Such a lonely girl
Such a lonely world
When I close my eyes I dream
I return to you like I always do
When I close my eyes I think of you
Such a lonely girl
Such a lonely world
When I close my eyes I dream Of you
 
Submitted by lyricsgirl10 on Tue, 24/07/2012 - 06:28
Align paragraphs
Bulgarian translation

7 години и 50 дена

7 години и 50 дена, времето минава
Нищо на този свят не може да е толкова хубаво като теб и мен
И как може да скъсаме така?
И как можем да бъркаме?
Толкова години, толкова дни и все още пея песента си
Сега тичам към теб както винаги
Такова самотно момиче
Такъв самотен свят
Когато си затворя очите аз сънувам
Връщам се при теб както винаги
Когато затворя очите си мисля за теб
Такова самотно момиче
Такъв самотен свят
Когато си затворя очите сънувам теб
7 години и 50 дена, сега само ме погледни
Все още ли съм момичето, което бях
Така че по дяволите какво виждаш?
И как можем да скъсаме така?
И как можем да бъркаме?
Толкова години, толкова дни и все още пея песента си
Сега тичам към теб както винаги
Когато затворя очите си мисля за теб
Такова самотно момиче
Такъв самотен свят
Когато затворя очите си сънувам
Връщам се при теб както винаги
Когато затворя очите си мисля за теб
Такова самотно момиче
Такъв самотен свят
Когато затворя очите си сънувам теб
 
Submitted by nesi0356 on Wed, 24/02/2016 - 18:37
Comments