Ahlam - Tawalat (طولت)

Arabic

Tawalat (طولت)

طَوَّلَتْ طَوَّلَتْ
هَالْمَرَّة هَالْغَيْبَة
عَل وَصْلَك يبشّرْ قَلبِي بشَارَة
كَانْ طفْل بصَدرِي
وِانتِثرْ شِيبَه
حبّكْ إللي جَرَحْنِي
وِشْ هِي أعذَارَه
 
فِي حَكِي بصَدرِي
وِدِي أَحكِي بَه
قَلبِي ياللِي بقَلبَكْ
وِشْ هِي أخبَارَه
قِلّه إِنّه بعِيدْ
وحِيلْ ودِي بَه
وقِلّه إنّه يِرِدْ الوَصْلِ بِزيَارَة
طَوَّلَتْ طَوَّلَتْ
هَالْمَرَّة هَالْغَيْبَة
 
نِجمِةْ البَالِ تِقبلْ بهْ وِتقْفِي بَه
بِينِ شَكّ ويِقِين الحبّْ محتَارَه
لِيتِ لِي صُوتِ بَعْدِكْ
كَانَ أنَادِي بَه
إِنْتَ أخَذْتَ الْحَكِي
وِالقَلبِ وأفكَارَه
وِالقَلبِ وأفكَارَه
 
طَوَّلَتْ طَوَّلَتْ
هَالْمَرَّة هَالْغَيْبَة
 
Submitted by AN60SH on Tue, 01/05/2012 - 22:12
Last edited by Velsket on Wed, 07/03/2018 - 07:08
Thanks!

 

Comments