Elena Risteska - Usni kako temno mastilo (Усни како темно мастило)

Macedonian

Usni kako temno mastilo (Усни како темно мастило)

ууух Љубовта
ооох умира
ууух последна
 
Не пројде ни еден ден
а умирам јас по тебе,
ко воздух ти ми требаш, врати се.
Ноќта тешко минува
кога не те бакнувам,
ох зошто будна јас те сонувам?
 
Усни како темно мастило
јас за тебе гризам,
болката ме убива.
Рушам сто и едно правило,
пак на тебе мислам,
љубовта последна умира.
 
Пак по стара навика
со тебе би почнала,
ко воздух ти ми требаш, врати се.
Твоите усни отровни
вечно би ги љубела
ох зошто будна јас те сонувам?
 
Усни како темно мастило
јас за тебе гризам,
болката ме убива.
Рушам сто и едно правило,
пак на тебе мислам,
љубовта последна умира.
 
Што ќе ми е било кој?
Волја јас немам за тој.
Тонам во празно
ти не знаеш колку боли.
 
ууух Љубовта
ооох умира
ууух последна
 
Усни како темно мастило
јас за тебе гризам,
болката ме убива.
Рушам сто и едно правило,
пак на тебе мислам
љубовта последна умира. (2x)
 
Submitted by demuj737 on Thu, 10/01/2008 - 22:00
Last edited by ivank23 on Fri, 23/08/2013 - 11:11
Thanks!
Comments