Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics

Anak lyrics

No'ng isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang 'yong ilaw
 
At ang nanay at tatay mo'y
'Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
 
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
 
At sa umaga nama'y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo
 
Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging malaya
Di man sila payag, walang magagawa
 
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila'y sinuway mo
 
'Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
 
'Pagkat ang nais mo'y, masunod ang layaw mo
'Di mo sila pinapansin
 
Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
 
At ang una mong nilapitan
Ang 'yong inang lumuluha
At ang tanong, "anak, ba’t ka nagkaganyan?"
 
At ang iyong mata'y biglang lumuha
Nang 'di mo napapansin
 
Pagsisisi ang sa isip mo't
Nalaman mong ika'y nagkamali
 
Pagsisisi ang sa isip mo't
Nalaman mong ika'y nagkamali
 
Pagsisisi ang sa isip mo't
Nalaman mong ika'y nagkamali
 

 

Comments
starrysweetstarrysweet    Tue, 28/02/2012 - 06:51

here is a link. sorry i have no time to write the translation.

SaintMarkSaintMark    Thu, 10/08/2017 - 00:49

also performed by "Asin"

Read about music throughout history