George Wassouf - Fakkarooni

Arabic

Fakkarooni

Fakkarooni: kilmouni taani anak
fekrouni fekrouni
sahwa naar ash shouq
fi qalbi wafi ayouni
rajawaa li al maadi binaeema wahnaawata
wabahlaawata wa baazaaba wa baqsaawata
waftekrat farhat wayaak qad eih
waftekrat kamaan ya rouhi baadna leih
baadma sadqat ini qadrat ana
baadma qalbi qadar yeslaak weeqsa
jam bahemsa wa gheerouni
kaanwa leih beefakrouni
baad ma atawadat baadak ghasab ani
baad ma naseet al amaani waltamni
kalemteen atqaalwa
shaalwa as sabr mani
sahwa fi aini haneenham la bitsaamak
sahwa samai youd kelma min kelaamak
sahwa hana al gheera
sahwa li zanouni
wabtada qalbi yadoubni ba ahaata
wabtada el leil yebqa atoul min saata
wa sahar asma nabad qalbi beenadeek
rouhi feek mahma jara ana rouhi feek
teswa eih ed donia winta mosh maaya
hi tebqa ed donia donia ila beek
illi faat wayaak ya rouhi bawad ilei
walli asht maak rajat aeesh alei
baad ma sadqat ini qadrat ansa
baad ma qalbi qadar yeslaak weeksa
jam bahamsa wa gheerouni
kaanwa leih beefakrouni
kilmouni taani anak
baad toul hermaani minak
jaw hawa al jarah illi qarb yabqa zekra
saharouni aeesh fi bikra wa baada
ya hayaati ana kol heera
wa gheera wa shouq ileik
nafsi ahrab min azaabi
nafsi artaah bein eedeek
walkhasaam walhajar wa layali al asya
kol doul ma yahounush hobak alli
willi jawa al qalb kaan fi il qalb jawa
rahna wa atgheerna ahta ila howa
howa nafs al hob wa aktar
howa nafs ash shouq wa aktar
li faat wayaak ya rouhi bawad ilei
walli ashta maak rajat aeesh alei
baad ma sadqat ini qadrat ansa
baad ma qalbi qadar yeslaak weeqsa
jam bahamsa wa gheerouni
kaanwa leih beefakrouni
ya habeebi hayati baadak mostaheela
ya habeebi walhaya ayaam qaleela
leih nadeea amr na hajar wakhsa
wahna naqadar nakhlaq ed donia al jameela
balwadaad wal qarab tetjadad hayaatna
balhanaan wal hob tetbadal ahaatna
walli jaay naeesha ahla min illi faatna
wal qamr min farahna heynour aktar
wannajoum hetbaan lana ajmal wa akbar
wash shajar qabal errabeea henshowfa akhdar
walli faat nensah nansa kol asa
yalla nelhaq min azzaman ayaam safaa
di elhaya min gheer laqaana mosh haya
wahna mosh hanaeesh ya rouhi marteen
fekrouni izzay howa ana naseetak
danta aqrab mini leih ya hanaaya
mahma kont baeed alli aw maaii
tentahi al ayaam wantawi al amr mina
danta hobak lil abd maaloush nahaaya
 
Submitted by bellydancer_d on Tue, 16/12/2008 - 09:42
Thanks!
Translations of "Fakkarooni"
Comments