Karolina Gočeva - Prolet, leto, esen, zima (Пролет, лето, есен зима)

Macedonian

Prolet, leto, esen, zima (Пролет, лето, есен зима)

Кај ли те Господ прати
Ти ме излажа
Имаш жена, имаш деца
А не ми кажа
Кај ли те Господ прати
Ти ме излажа
Слатка младост ти ми зеде
а не ми кажа
 
Ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
 
Кој ли ме ѓавол тера
да ти верувам
годините ти ми криеш
јас проверувам
кој ли ме ѓавол тера
да ти верувам
и во добро и во лошо
да претерувам
 
Ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
 
Ај врти врти сучи
Сѐ е исто знам
Како лани и прелани
Нигде не одам
Врти врти, врти сучи
Сѐ е исто знам
Од тебе јас не можам
Да си побегнам
 
Ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
 
Брзо, брзо, брзо, брзо, брзо, брзо најбрзо
 
Ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
ај пролет лето, есен, зима
брзо, брзо, брзо проаѓа
а триесетта година кај мене доаѓа
 
Submitted by saninova77 on Wed, 07/12/2011 - 23:53
Thanks!

 

Comments