Matthias Claudius - Abendlied (Der Mond ist aufgegangen) (Czech translation)

Czech translation

Večerní píseň (Měsíc vznikl)

Měsíc vznikl,
hvězdy v zlatém házení
zdobí nebesa jasně.
Les stojí ve stínu,
a z medoviny a louky
zvedněte bělavé mlhy do noci.
 
Svět ve ticho zamračil
a měkké v soumraku zahalené,
tak klidný a tak spravedlivý.
Stejně jako čekající komora,
kde můžete odpočívat
denní mizí a zoufalství.
 
Hleďte měsíc - a divte se
proč polovina z ní stojí,
přesto je kulatá a spravedlivá.
Jsme ti, co flákají
protože se směšujeme
jak naše mysli nevědí.
 
Máme marné a bídné hříšníky
předpokládají, že jsou vítězi,
ale ještě nic nevíme.
Tolik čistých řešení
jsou nic, jen velkým bludy
že dál od cesty nás dostaneme.
 
Bože, udělejte nám spásu!
Žádná světská aspirace,
žádná marnost dovolit!
Stejně jako děti prostě srdce,
a radostné, jako jsme začali,
ať se stane a učí nás jak!
 
--------------------------------------------
 
A konečně, nechte nás odjet
svět bez velkého truchlení,
Nechte pokojnou naší smrtí.
Když jsi ze země,
Nech nás čeká nebe radost
stoď za námi, Pane, v našem posledním dechu.
 
Takže, bratři, ve svém držení
připravte se na spaní;
chlad je večerní vánek.
Vyhrajte nás, Ach, Pane,
nech nás odpočíváme u ohně,
a udělit našemu sousedícímu míru.
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Sat, 07/10/2017 - 19:06
German

Abendlied (Der Mond ist aufgegangen)

More translations of "Abendlied (Der Mond ..."
Hungarian Guest
See also
Comments