Anna German - Ach, dzieci (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Ach, dzieci

 
Ach, dzieci, każde z was kocha
Szum polskich wierzb i brzóz
I słońce w górskich potokach
I wielki gwiaździsty wóz
I księżyc, który się błąka
Nocą wśród czarnych drzew
I polne kwiaty na łąkach
Motyle, ptaki i śpiew
 
Tego was kochać uczyła
Ta pani dziś na pomniku
Przynieście więc dużo kwiatów
I śpiewających słowików
I słońce polskie przynieście
I serca ciepłe też
I niech przemówi ten kamień
Jak Wisła, jak ptak, jak wiersz
 
Align paragraphs
Russian translation

Ах, дети

Versions: #1#2
Ах, дети, каждый из вас любит
Шум польских верб и берез
И солнце в горных потоках
И большой звездный воз
И месяц, что бродит
Ночью среди черных деревьев
И полевые цветы на лугах
Бабочки, птицы и пение
 
Этого вас любить учила
Эта дама сегодня на памятнике
Принесите так много цветов
И поют соловьи
И солнце польское принесите
И сердца тепло тоже
И пусть заговорит этот камень
Как Висла, как птица, как стихотворение
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 17:43
Author's comments:

Marek Sart - Tadeusz Kubiak

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments