Advertisements

Adéu (English translation)

Catalan
A A

Adéu

Digueu-li al pare
que si vam ser dos estranys
no tingui cap remordiment.
Per una altra vida no ho deixem passar,
ens queda pendent
coneixèr-nos.
 
Digueu-li a la mare
que el futur que des de sempre
havia reservat per mi,
era tan i tan perfecte,
que no hauria estat feliç.
Que ho sento.
 
Al meu germà digueu-li
que l'autèntica aventura,
ara ho veig, és créixer junts.
Que em perdoni per trencar-la
amb un silenci tan absurd.
Digueu-li que m'enduc amb mi
l'esguard d'uns ulls incondicionals,
els d'un germà petit
que avui mereix el millor regal
que vaig guardar-me entre plors i daus
que vaig guardar-me entre gols i fang:
Jo mai em vaig deixar guanyar.
 
Amics de sempre,
és veritat, mai us trucava
però vaig dur-vos sempre amb mi.
Pels bons anys, per quan la veu
pujava octaves sense avís,
brindeu-nos.
 
Digueu-li a ella
que potser érem massa joves
però que no lamento res.
I que sap que sóc tossut,
que quedi clar: si hi ha un després
l'espero.
Que m'enduc amb mi
la nit més llarga on ho vam ser tot.
Que encara puc sentir
les meves mans esbrinant-li el cos
amb un batec que es va atabalant,
el riure tonto de qui no en sap
i la tendresa del debutant.
 
Un exèrcit d'estels és a fora, esperant-me.
Un exèrcit d'estels, m'ha vingut a buscar.
Un exèrcit d'estels és a fora, esperant-me.
Un exèrcit d'estels, m'ha vingut a buscar.
 
Submitted by nono on Fri, 25/09/2020 - 10:14
English translationEnglish
Align paragraphs

Goodbye

Tell father
that if we were two strangers
he should feel no remorse.
Let's not forget about it in another life
we have it pending,
getting to know each other.
 
Tell mother
that the future that she had always
reserved for me,
was way too perfect,
that I wouldn't have been happy.
That I'm sorry.
 
To my brother, tell him
that the real adventure,
I see that now, was growing up together.
That he forgives me for breaking it
with such an absurd silence.
Tell him that I bring with me
the gaze of a pair of inconditional eyes,
the eyes of a little brother
that deserves the best present today
that I kept for myself between cries and dices
that I kept for myself between goals and mud:
I never let myself lose on purpose.
 
Old friends,
It's true, I never called,
but I always carried you with me.
For the good times, for when the voice
went up an octave without a warning,
toast to us.
 
Tell her,
that maybe we were too young
but I don't lament anything.
And that she knows I'm stubborn,
let this be clear: if there's an after
I will wait for her.
That I bring with me
the longest night when we were everything.
That I can still feel
my hands discovering her body
with a beat that kept on breating faster,
the silly laughter of those who don't know how to do it
and the tenderness of the debutant.
 
An army of stars is outside, waiting for me.
An army of stars, has come to pick me up.
An army of stars is outside, waiting for me.
An army of stars, has come to pick me up.
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by nono on Fri, 25/09/2020 - 10:21
Last edited by nono on Thu, 22/10/2020 - 09:56
Advertisements
Translations of "Adéu"
English no
Comments
Read about music throughout history