Shiri Maimon - Ad She'tavin Oti (עד שתבין אותי) (Transliteration)

Transliteration

Ad She'tavin Oti

Yesh yoffi bakenut
Yoffi bapashtut, ein li savlanut
An'lo yoda'at lezaiyef, shikarti
 
Ba li lehitpashet
Le'abed tarosh, ma ata tsochek
Mikol hatsiniyut hazot nigmar li
 
Ad shetavin oti
Ani kvar lo eheye
Hamasa sheli
Hit'chil vehu yotse
 
Kol ma shelo ossim
Lehasig hamon, kach lo maspikim
Ani bocheret ba'emet
Sheyesh bekochi laset
 
Ad shetavin oti
Ani kvar lo eheye
Hamasa sheli
Hit'chil vehu yotse
 
Ad shetavin oti
Ani kvar lo eheye
Hamasach sheli
Niftach vehu oleh
 
Ad shetavin oti
Ani kvar lo eheye
Hamasa sheli
Hit'chil vehu yotse
 
Ad shetavin oti
Ani kvar lo eheye
Hamasach sheli
Niftach vehu oleh
 
Submitted by Thomas222 on Mon, 12/03/2018 - 20:44
Added in reply to request by MelodyPond
Hebrew

Ad She'tavin Oti (עד שתבין אותי)

More translations of "Ad She'tavin Oti (עד..."
English Guest
TransliterationThomas222
See also
Comments