Karolina (Israel) - Af Echad Lo Ba Li (אף אחד לא בא לי) (Transliteration)

Transliteration

Af Echad Lo Ba Li

(X2)
Af echad lo ba li
Af echad lo ba
Ani atsuva
Ra li vamar li
Baleilot kshekar li
Hamita reika
Lama atta lo ba?
 
Hitorarti venizkarti
Ech hergashti kshenishakti velitafti
Otcha
Ulay chalamti
Atta lo po
Tov, hitapasti al atsmi ve-
Hitnatakti
Et hachalon patachti, kaffe hirtachti
Hayom ani lo epol, nishbati, merov hadika'on
Yoter midai zman shakati, lo matslicha lishon
Lishon
 
(X2)
Af echad lo ba li
Af echad lo ba
Ani atsuva
Ra li vamar li
Baleilot kshekar li
Hamita reika
Lama atta lo ba?
 
Tov, hitapasti al atsmi ve-
Hitchabarti
Et hachalon sagarti, mehashemesh hitalamti
El harechov yatsati, et atsmi pagashti ve-
Be'olami karasti
Hayom ani lo eshkach, nishbati
Merov ha'ilavon yoter midai zman ke'ev
Lo matslicha lishon
Lishon
 
Ulay shachachta, ulay barachta, ulay haziti, atta henachta
Shehitbalbalti velo yadata matai epol
Lo nafalti, lo ka'asti, lo atsarti
Lo bacharti, rak shatiti, hitkonanti
Yesh od harbe dagim bayam aval kulam bayam
Le'at le'at hayam od yechaseh et ha'olam
Olam
 
(X2)
Af echad lo ba li
Af echad lo ba
Ani atsuva
Ra li vamar li
Baleilot kshekar li
Hamita reika
Lama atta lo ba?
 
Submitted by Thomas222 on Sun, 25/02/2018 - 14:05
Hebrew

Af Echad Lo Ba Li (אף אחד לא בא לי)

More translations of "Af Echad Lo Ba Li ..."
TransliterationThomas222
See also
Comments