Advertisement

Alatlal (الأطلال) (Transliteration)

Advertisement
Transliteration

Alatlal

al'atlal
sher: 'iibrahim naji ghana': 'am klthum 'alhan: riad alsanibatii
ya fawadi la tasilu 'ayn alhiwaa kan srhaan min khyal fahuaa
asqny washrab ealaa 'atlalih wa'arwi eaniy talama aldame rawaa
kayf dhak alhabu 'amsaa khbraan whdythaan min 'ahadith aljuaa
 
last 'ansak waqad 'ughrayatani bfm eadhb almunadat raqiq
wyd tamtadu nuhwy kyd min khilal almawj madat lighariq
wabariq yazma alssari lah 'ayn fi eaynayk dhiak albariq
 
ya hbybaan zurt ywmaan 'aykuh tayir alshuwq 'ughni 'almi
lak 'iibta' almudhil almuneim watujaliy alqadir almuhtakum
wahuniniun lak yakwi 'adlaeiun walthawani jamarat fi dumiy
 
'aetani huryatay 'atlaq yadya 'iinani 'uetiat ma aistabqiat shayyana
ah min qaydik muesimiin lm 'ubuqih fama 'abqaa ealiana
ma aihtifazi bieuhud lm tasunha wa'iilam al'usar waldunya lidiaan
 
'ayn min eayni habibi sahir fih ez wajalal wahia'
wathiq alkhatwat yamshi mlkaan zalim alhasan shajay alkibria'
eabaq alsihr k'anfas alriba tayah altaraf ka'ahlam almasa'
'ayn miniy mjls 'ant bih fitinat.... sa...wasa..
ha 'ana hubun waqalb haym wfrash hayrun....mn kadha....
 
wamin alshawq rswl baynana wndym qadam alkas lana
hal ra'aa alhabu sukaraa mithlina kam banayna min khyal hawlina
wamashinaan fi tryq mqmr tajidu alfarhat fih qablina
wadahakna dahk tiflayn meaan waeadawnana fasabaqna zalnana
 
waintabahna baedama zal alrahil wa'afaqna layt 'ana la nafiq
yuqizat tahat bi'ahlam alkuraa watawalaa allayl wallayl sadiq
wa'iidha alnuwr nadhir talie wa'iidha alfajr mtl kalhariq
wa'iidha aldunya kama naerifuha wa'iidha al'ahbab kl fi tariq
 
'ayuha alssahir taghfu tudhkar aleahd watasihu
wa'iidha ma altuyim jurh jidin bialtadhkar jurh
fataelam kayf tansaa wataelam kayf tamahu
 
ya habibi kula shay' biqida' ma bi'aydina khalaqna dueafa'
rubama tajamaena 'aqdarana dhat yawm baedama eaza alliqa'
fa'iidha 'ankar khl khulih watalaqayna liqa' alghurba'
wamadaa kl 'iilaa ghayatih la tuqilu shina fa'iina alhaza sha'
fa'iina alhaza sha' fa'iina alhaqa sha'
 
Submitted by Guest on Thu, 19/04/2018 - 16:53
Arabic

Alatlal (الأطلال)

Comments