Advertisements

Ale jestem (English translation)

Polish
Polish
A A

Ale jestem

Oczy otwieram: staje się świat.
Nade mną niebo, przede mną - sad.
Jabłek zielonych zapach i smak...
i wszystko proste tak.
 
Trzeba żyć naprawdę,
żeby oszukać czas.
Trzeba żyć najpiękniej,
Żyje się tylko raz.
Trzeba żyć w zachwycie:
Marzyć, kochać i śnić.
Trzeba czas oszukać,
Żeby naprawdę żyć.
 
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zabłąkaną łódeczką wśród raf,
Kroplą deszczu,
Trzciną myślącą wśród traw
...ale jestem!
 
Jestem iskrą i wiatru powiewem
smugą światła, co biegnie do gwiazd,
jestem chwilą, która prześcignąć chce czas
...ale jestem!
 
Ucha nadstawiam: słucham jak gra,
Muzyka we mnie, w muzyce - ja!
Nim wielka cisza pochłonie mnie,
Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać że:
 
Trzeba żyć naprawdę,
żeby oszukać pędzący czas.
Pięknie żyć w zachwycie,
życie zdarza się raz.
 
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zabłąkaną łódeczką wśród raf,
Kroplą deszczu,
Trzciną myślącą wśród traw
...ale jestem!
 
Życie jest drogą, życie jest snem...
A co będzie potem?... Nie wiem i wiem...
O nic nie pytaj, dowiesz się, gdy
Skończy się droga, życie i sny.
 
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze,
Zabłąkaną łódeczką wśród raf,
Kroplą deszczu,
Trzciną myślącą wśród traw
...ale jestem!
 
Jestem iskrą i wiatru powiewem
smugą światła, co biegnie do gwiazd,
jestem chwilą, która prześcignąć chce czas
...ale jestem!
 
Submitted by absolutelsewhereabsolutelsewhere on Wed, 03/04/2013 - 23:15
Last edited by AzaliaAzalia on Thu, 14/03/2019 - 15:51
English translationEnglish
Align paragraphs

But I Am

I open my eyes: the world becomes
Heaven above me, in front of me - an orchard
The fragrance of green apples and their taste
And everything so simple like this.
 
You have to truly live,
to cheat time.
You have to live as beautifully as possible,
You only live once.
You have to live in awe:
Dream, love and dream*
You have to cheat time
To truly live.
 
I am a grain of sand in an hourglass
A lost little boat among the reefs,
A drop of rain,
A thinking blade in the grass
... but I am!
 
I'm a spark and gust of wind
A streak of light that runs to the stars,
I'm a moment, that wants to overtake time
... but I am!
 
I hold out my ears: I listen to how
the music is playing in me, in the music - me!
Before the great silence engulfs me,
I want to sing out, to sing out that:
 
You have to truly live,
to cheat the racing time.
It's beautiful to live in awe,
Life happens only once.
 
I am a grain of sand in an hourglass
A lost little boat among the reefs,
A drop of rain,
A thinking blade in the grass
... but I am!
 
Life is a way, life is a dream...
And what happens after?... I don't know, and I know...
Don't ask about anything, you'll find out when,
The road will end, life and dreams.
 
I am a grain of sand in an hourglass
A lost little boat among the reefs,
A drop of rain,
A thinking blade in the grass
... but I am!
 
I'm a spark and gust of wind
A streak of light that runs to the stars,
I'm a moment, that wants to overtake time
... but I am!
 
Thanks!
thanked 15 times
Submitted by SupadogSupadog on Tue, 06/08/2013 - 16:20
Author's comments:

The words for:
- to dream as in to have dreams of success and
- to dream as in to dream while sleeping
are two different words in Polish (marzyć and śnić, respectively)

Translations of "Ale jestem"
English Supadog
Anna Maria Jopek: Top 3
Idioms from "Ale jestem"
Comments
Read about music throughout history