All I Want for Christmas Is You (Hebrew translation)

Advertisements
Hebrew translation

כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך

אני לא רוצה הרבה עבור חג המולד
יש רק דבר אחד שאני צריכה
לא אכפת לי לגבי המתנות
מתחת לעץ חג המולד
אני רק רוצה אותך עבור עצמי
יותר ממה שתדע לעולם
תגשים את המשאלה שלי
כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך
 
אני לא רוצה הרבה עבור חג המולד
יש רק דבר אחד שאני צריכה
לא אכפת לי לגבי המתנות
מתחת לעץ חג המולד
 
אני לא צריכה לתלות את הגרב שלי
שם מעל לאח
סנטה קלאוס לא יהפוך אותי למאושרת
עם מתנה בחג המולד
אני רק רוצה אותך עבור עצמי
יותר ממה שתדע לעולם
תגשים את המשאלה שלי
כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך
 
אני לא אבקש הרבה עבור חג המולד הזה
אני אפילו לא אבקש שלג
ואני, אני רק רוצה להמשיך עם ההמתנה
מתחת לדבקון
 
אני לא אכין רשימה ואשלח את זה
לקוטב עצבוני עבור סנט ניק
 
אני אפילו לא אשאר ערה
כדי לשמוע את קולות הקליק של איילי הקסם
 
בגלל שאני רק רוצה אותך כאן הערב
מחזיק אותי כל כך חזק
 
מה עוד אני יכולה לעשות
הו מותק, כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך
 
כל האורות זוהרים
כל כך בהירים בכל מקום
והקולות של הילדים
צחוק ממלא את האוויר
וכולם שרים
אני שומעת את כל אותם פעמוני המזחלות מצלצלים
סנטה האם לא תביא לי
את האחד שאני באמת רוצה
האם לא תביא בבקשה את המותק שלי אלי, במהירות
אני לא רוצה הרבה עבור חג המולד
זה כל מה שאני מבקשת
אני רק רוצה לראות את המותק שלי
עומד מחוץ לדלת שלי
אני רק רוצה אותך עבור עצמי
יותר ממה שתדע לעולם
תגשים את המשאלה שלי
הו מותק, כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך
כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך
 
Submitted by Guest on Sat, 03/12/2016 - 20:11
English

All I Want for Christmas Is You

Comments