Als ik je nu volg [Into the Unknown] (English translation)

  • Artist: Frozen 2 (OST)
  • Featuring artist: Elke Buyle, AURORA
  • Song: Als ik je nu volg [Into the Unknown]
  • Translations: English
Dutch dialects

Als ik je nu volg [Into the Unknown]

Ja, ik hoor je, 'k geef niet toe
Soms lijkt het beter om niks te doen
't Is voor mij veel slimmer om te doen of je er niet bent
Maar 't is jou gefluister dat de stilte overstemt
 
'k Geef geen gehoor aan wat geruis en wat getier
Want als ik luister, hou toch op, dan moet ik weg van hier
Iedereen waar ik van hou is hier in deze zaal
Het spijt me zeer sirene, ik blokkeer ieder signaal
 
Verleid mij niet langer, ik hoef geen avontuur
Want ik ben bang dat jij mij in het onbekende stuurt
Als ik je nu volg, als ik je nu volg
Als ik je nu volg
 
Wat wil je dan? Want 's nachts kom jij me achterna
Mij voortdurend verwarren, zodat ik een fout bega
Of ben je soms zo iemand die een beetje lijkt op mij
Die, net als ik, niet is waar ze echt moet zijn?
 
Elke dag een beetje zwaarder, door mijn kracht die zich ontplooit
Weet dat jij me in het onbekende gooit
Als ik je nu volg, als ik je nu volg
Als ik je nu volg
 
Dus waar ben je, hoor je mij nu?
Kan je mij zien? Laat het mij zien!
 
Waar ga je heen, ik wil mee naar omhoog
Zeg me waar, zeg me hoe
Wat als ik je volg?
 
Submitted by BravaBrava on Sat, 07/12/2019 - 14:31
Last edited by BravaBrava on Sun, 08/12/2019 - 14:33
English translationEnglish
Align paragraphs
A A

If I follow you now

Yes, I can hear you, I won't give in
Sometimes it seems better to do nothing
It's much smarter for me to act like you're not there
But it's your whisper that's louder than the silence
 
I won't listen to some noise and some bluster
Because if I listen, nonsense, then I have to get away from here
Everyone I love is here in this room
I'm very sorry siren, I'll block every signal
 
Tempt me no longer, I don't need adventure
Because I'm afraid that you'll send me into the unknown
If I follow you now, if I follow you now
If I follow you now
 
What do you want? Because you're chasing me at night
Continuously confusing me, so that I make a mistake
Or are you such a person that looks a little bit like me
Who is, just like me, not where she's meant to be?
 
Every day a little harder, because of my growing power
You should know that you're throwing me into the unknown
If I follow you now, if I follow you now
If I follow you now
 
So where are you, do you hear me now?
Can you see me? Show me!
 
Where are you going, I want to come along
Tell me where, tell me how
What if I follow you?
 
Submitted by BravaBrava on Sat, 07/12/2019 - 14:49
Last edited by BravaBrava on Sun, 22/12/2019 - 11:44
Comments
Advertisements
Read about music throughout history