Alverg - Alverg (English translation)

Norwegian

Alverg

Vårt rike
er dekket av gråhet
skyer av kvelning
svarte av sot
fester seg dødelig
 
Fjellet brister
og træne faller
solen forlot oss
mange vintre siden
 
Sorte fugler av strid
vender tilbake
røde om nebbet
de reiser sine hoder
rake av sinne
nå går vi for hevn
 
Tre konger reiste seg
i eldgammel sirkel av fjell
Manet frem fra det sorteste tjern;
En skikkelse som stille stiger opp
dryppende av tusen år
Vergen er vekket fra søvnen
 
Submitted by verum.dclxvi on Sun, 09/04/2017 - 10:46
Align paragraphs
English translation

Alverg

Our kingdom
Is covered by greyness
Clouds of suffocation
black by soot
Sticking deadly
 
The mountain bursts
and the trees falls
The sun left us
many winters ago
 
Black birds of battle
returns
Red around the beak
They lift their heads
straight by anger
now we go for revenge
 
Three kings stood up
in a ancient circle of mountains
Conjured by the blackest lake
A figure that silently rises
dripping of thousand years
The guardian is roused from sleep
 
Submitted by And122 on Mon, 17/04/2017 - 21:30
Added in reply to request by verum.dclxvi
Comments