Aman (Albanian translation)

Advertisements
Albanian translation

Mëshirë

Sigurisht ka pasur para jush
Ndoshta nuk do të jetë pas jush
Kjo është jeta, e panjohur
Ejani të shihni brenda meje kjo është më e thellë sesa një shkëmb
Ju la një gjurmë që nuk mund të hiqet (fshihet) lehtë
 
Sigurisht ka pasur para jush
Ndoshta nuk do të jetë pas jush
Kjo është jeta, e panjohur
Ejani të shihni brenda meje kjo është më e thellë sesa një shkëmb
ju la një gjurmë që nuk mund të hiqet (fshihet) lehtë
 
Dëshira ime nuk ka filluar as nuk mbaron sikur qielli
Dëshira ime është e shpërndarë më shumë se kripa dhe toka
Ajo që është e rëndësishme kush është e drejtë dhe kush është Fajtor harroni le të shkojë
Aman Aman Aman Aman Amaan (Mëshirë)
 
Tani me gjithë të drejtën e tij, është koha për të mbajtur zi
Koha për gëlltitje të gjitha fjalët e helmuara
Në qoftë se gjuha e dhembjes nuk hesht, fundi me siguri do të jetë dëshprim
Tani është koha për strehë për të fjetur, shpresoj të flerë
 
Dëshira ime nuk ka filluar as nuk mbaron sikur qielli
Dëshira ime është e shpërndarë më shumë se kripa dhe toka
Ajo që është e rëndësishme kush është e drejtë dhe kush është Fajtor harroni le të shkojë
Aman Aman Aman Aman Amaan (Mëshirë)
 
Dëshira ime nuk ka filluar as nuk mbaron sikur qielli
Dëshira ime është e shpërndarë më shumë se kripa dhe toka
Ajo që është e rëndësishme kush është e drejtë dhe kush është Fajtor harroni le të shkojë
 
Aman Aman Aman Aman Amaan (Mëshirë)
 
Submitted by imer.brruti.77 on Mon, 16/09/2013 - 22:40
Turkish

Aman

Comments