Rihanna - American Oxygen (Serbian translation)

Serbian translation

Američki kiseonik

Versions: #1#2#3
Izdahni, udahni
Američki kiseonik
Svaki dah koji udahnem
Juri ovaj američki san
Znojimo se za siću
To pretvorimo u carstvo
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
 
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
 
O kaži, vidiš li, ovo je taj američki san
Mlada devojka, trudi se
Sa druge strane okeana
Možeš da budeš bilo šta
U Americi, Americi
Kažem, ako ne vidiš
Samo zatvori oči i diši
 
Izdahni, udahni
Američki kiseonik
Svaki dah koji udahnem
Juri ovaj američki san
Znojimo se za siću
To pretvorimo u carstvo
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
 
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
 
O kaži, vidiš li, ovo je taj američki san
Mladić, trudi se
Pokušva da pokrene stvari
Ali on može da bude bilo šta
U Americi, Americi
Kažem, ako ne vidiš
Samo zatvori oči i diši
 
Izdahni, udahni
Američki kiseonik
Svaki dah koji udahnem
Juri ovaj američki san
Znojimo se za siću
To pretvorimo u carstvo
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
 
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
 
Izdahni, udahni
Američki kiseonik
Svaki dah koji udahnem
Juri ovaj američki san
Znojimo se za siću
To pretvorimo u carstvo
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
 
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
Američki kiseonik
Udahni, ovaj osećaj
Američki, američki kiseonik
 
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
Ovo je nova Amerika
Mi smo nova Amerika
 
Submitted by olivia d. on Tue, 07/04/2015 - 13:26
Last edited by olivia d. on Wed, 22/04/2015 - 11:42
English

American Oxygen

Comments