Amsterdam (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Amsterdam

Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi... Con xin lỗi, con đã khiến mẹ thất vọng
Vâng, nhưng ngày đó con ổn - Không những ngày đó con đã nói dối
Con sẽ bắt chuyến tàu phía Tây, chỉ ngay bên cạnh Amsterdam
Chỉ bằng bán cầu não trái, chỉ ngay bên cạnh Người Thiếc
 
Em xin lỗi, anh trai... Em xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng
Vâng, nhưng ngày đó em ổn - Không những ngày đó em đã nói dối
Em sẽ bắt chuyến tàu phía Tây, chỉ ngay bên cạnh Amsterdam
Chỉ bằng bán cầu não trái, chỉ ngay bên cạnh Người Thiếc
 
Thời của bạn rồi cũng sẽ đến nếu bạn chờ đợi, nếu bạn chờ đợi
Khó lắm, tin tôi đi... Tôi thử rồi
Nhưng tôi vẫn sẽ tiến từng bước
 
Anh xin lỗi, tình yêu... Em thấy tiếc nuối; anh lại khiến em thất vọng
Đúng, những ngày ấy anh cố gắng và những ngày đó anh đã nói dối
Kiểu như anh nghĩ mình là một ẩn số và rồi anh nghĩ rằng anh chẳng là gì
Em nói với chính mình một cách tuyệt vời, "Chúng mừng giờ mày hoàn toàn cô đơn"
 
Thời của bạn rồi cũng sẽ đến nếu bạn chờ đợi, nếu bạn chờ đợi
Khó lắm, tin tôi đi... Tôi thử rồi
Thời của bạn rồi cũng sẽ đến nếu bạn chờ đợi, nếu bạn chờ đợi
Khó lắm, tin tôi đi... Tôi thử rồi
 
Nhưng mưa sẽ không rơi vì cả hai ta
Mặt trời sẽ không tỏa sáng lên cả hai ta
Hãy tin khi tôi nói, tôi chẳng thể đạt được nó bằng cách khác
 
Thời của bạn rồi cũng sẽ đến nếu bạn chờ đợi, nếu bạn chờ đợi
Khó lắm, tin tôi đi... Tôi thử rồi
Nhưng tôi sẽ không đợi lâu hơn bởi những bức tường này, chúng đang sụp đổ
Và tôi sẽ không đợi lâu hơn bởi những bức tường này, chúng đang sụp đổ
Và tôi vẫn sẽ tiến từng bước
 
Submitted by Tình on Fri, 19/10/2018 - 03:09
English

Amsterdam

Comments