Andito Tayo Para Sa Isa’t Isa (English translation)

Filipino/Tagalog
Filipino/Tagalog
A A

Andito Tayo Para Sa Isa’t Isa

Bulong ng 'yong puso aking naririnig
'Di ka malayo, iisa'ng ating tinig
Sa Diyos nagtitiwala, daan ay mahahanap
Ito ang paalala sa lahat Niyang anak
 
Hakbang pa, kapit lang
Wala sa'ting maiiwan
Kaya pa, laban lang
Gabay nati'y pagmamahalan
 
Andito muli ang himala ng Pasko
Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo
Andito ang Diyos, dala Niya'y pag-asa
Andito tayo para sa isa't-isa
 
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Para sa isa't isa
 
Sa pangangamba, hindi patatangay
Panahon ma'y mag-iba, laging kapit-kamay
Lahat haharapin ng magkasama
Isa't isa'y aakayin, tayo ay pamilya
 
Hakbang pa, kapit lang
Wala sa'ting maiiwan
Kaya pa, laban lang
Gabay nati'y pagmamahalan
 
Andito muli ang himala ng Pasko
Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo
Andito ang Diyos, dala Niya'y pag-asa
Andito tayo para sa isa't-isa
 
May liwanag sa dulo ang lahat ng ito
Sa bagong simula ng daigdig
Maghahari na ang pag-ibig
 
Hakbang pa, kapit lang
Wala sa'ting maiiwan
Kaya pa, laban lang
Gabay nati'y pagmamahalan
 
Andito muli ang himala ng Pasko
Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo
Andito ang Diyos, dala Niya'y pag-asa
Andito tayo para sa isa't-isa
 
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Para sa isa't isa
 
Yow, andito si nanay saka si tatay
Pag-ibig nila'y liwanag sa'tin nakaagapay
Andito rin ang mga guro at kabataan
Pinaglalaban nila ating kinabukasan
(Uh, uh) Andito ang mga anghel sa lupa
Kalinga nila'y pagpapala na 'di humuhupa
Andito ang puso ng mga nangibang bayan
Malayo man sila dito laging may'rong tahanan
Andito ang mga nag-iingat sa atin
Saludo tayo, tapat sila sa tungkulin
Andito ang mga naglilingkod sa kapwa
Salamat sa dala nilang ginhawa
Andito ang paghilom at pag-asa
Dahil andito tayo para sa isa't-isa
 
Hakbang pa, kapit lang
Wala sa'ting maiiwan
Kaya pa, laban lang
Gabay nati'y pagmamahalan
 
Andito muli ang himala ng Pasko
Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo
Andito ang Diyos, dala Niya'y pag-asa
Andito tayo para sa isa't-isa
 
Andito muli ang himala ng Pasko
Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo
Andito ang Diyos, dala Niya'y pag-asa
Andito tayo para sa isa't-isa
 
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Andito tayo para sa isa't-isa, oh-oh-oh, oh
Para sa isa't isa
 
Submitted by SLORSLOR on Tue, 16/11/2021 - 05:29
Last edited by SLORSLOR on Thu, 02/12/2021 - 00:19
Submitter's comments:

Lyrics from Genius

English translationEnglish
Align paragraphs

We Will Always Be Here For Each Other

Your heart’s whispered prayer, Resonates with me
No distance between us, Our voice rings as one.
We keep the faith That God will show the way
Because this is His promise To us, His children
 
Keep on moving forward, just hold on tight
No one will get left behind
We will thrive, just keep on fighting
Love will always be our guide
 
The miracle of Christmas is here
Let humanity’s goodness be the world’s light
The Lord has come, He brings us hope
And we’ll always be here for each other
 
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
For each other
 
Fear shall not defeat us.
Times may get tough but we’re all in this together.
Together we will face everything.
Well always have each other’s backs for we are one family.
 
Keep on moving forward, just hold on tight
No one will get left behind
We will thrive, just keep on fighting
Love will always be our guide
 
The miracle of Christmas is here
Let humanity’s goodness be the world’s light
The Lord has come, He brings us hope
And we’ll always be here for each other
 
There’s a light at the end of this dark tunnel.
And when the world starts anew,
Love will reign and see us through.
 
Keep on moving forward, just hold on tight
No one will get left behind
We will thrive, just keep on fighting
Love will always be our guide
 
The miracle of Christmas is here
Let humanity’s goodness be the world’s light
The Lord has come, He brings us hope
And we’ll always be here for each other
 
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
For each other
 
Yo! Here comes mom and dad
Their love is the light that always guides us
Let’s give it up for our teachers and the youth,
They fight together for a brighter future
(Uh, Uh) Angels on earth are what they are
Their care is a blessing that’s never-ending
Overseas workers are in the house
Their hearts are with us though they may be afar!
Protect us from danger is what they do
For your service, we all salute you!
They’re people who make our lives better
For their sacrifice, we thank them for forever
Healing and hope are within our reach
Because for each other we’ll always be here
 
Keep on moving forward, just hold on tight
No one will get left behind
We will thrive, just keep on fighting
Love will always be our guide
 
The miracle of Christmas is here
Let humanity’s goodness be the world’s light
The Lord has come, He brings us hope
And we’ll always be here for each other
 
The miracle of Christmas is here
Let humanity’s goodness be the world’s light
The Lord has come. He brings us hope
And we’ll always be here for each other
 
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
We will always be here for each other, Oh-oh Oh-oh
For each other
 
Thanks!
thanked 3 times

💖ᜉᜇᜌᜓᜈ᜔💖
𝙎𝙪𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙈𝙚 ☕: 👉𝗛𝗘𝗥𝗘👈

Submitted by SLORSLOR on Thu, 02/12/2021 - 00:12
Translation source:
Idioms from "Andito Tayo Para Sa ..."
Comments
Read about music throughout history