Andrea (Serbian translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Andrea 11 translations
  • Translations: English, Finnish, French, German, German (Swiss-German/Alemannic), Greek, Serbian #1, #2, #3, Spanish, Turkish

Andrea

Versions: #1#2#3
Andrea se izgubio, izgubio se, ne zna da se vrati,
Andrea se izgubio, izgubio se i ne zna da se vrati.
Andrea je imao jednu ljubav, crne uvojke,
Andrea je imao jednu bol, crne uvojke.
 
Pisalo je na papiru da je umro pod zastavom,
pisalo je, a potpis je bio zlatan, bio je to potpis kralja.
 
Ubijen na planinama Trenta, mitraljezom,
ubijen na planinama Trenta, mitraljezom.
 
Sumskih očiju, kraljev seljak, francuskog profila,
sumskih očiju, kraljev vojnik, francuskog profila,
i Andrea je izgubio ljubav, najređi biser,
i Andrea u ustima nosi bol, najtamniji biser.
 
Andrea je brao ljubičice na obodu bunara,
Andrea je bacio crne uvojke u otvor bunara,
kofa mu reče: "Gospodine, bunar je dubok,
dublji od dubina očiju noći plača".
 
On reče: "Dosta mi je da bude dublji od mene",
On reče: „Dosta mi ja da bude dublji od mene“.
 
--------------------------------------
 
АНДРЕА
 
Андреа се изгубио, изгубио се, не зна да врати,
Андреа се изгубио, изгубио се, не зна да врати.
Андреа је имао једну љубав, црне увојке,
Андреа је имао једну бол, црне увојке.
 
Писало је на папиру да је умро под заставом,
писало је, а потпис је био златан, био је то потпис краља.
 
Убијен на планинама Трента, митраљезом,
убијен на планинама Трента, митраљезом.
 
Сумских очију, краљев сељак, француског профила,
сумских очију, краљев војник, француског профила
и Андреа је изгубио љубав, најређи бисер,
и Андреа у устима носи бол, најтамњи бисер.
 
Андреа је брао љубичице на ободу бунара,
Андреа је бацио црне увојке у отвор бунара,
кофа му рече: „Господине, бунар је дубок,
дубљи од дубина очију ноћи плача“.
 
Он рече: „Доста ми је да буде дубљи од мене“,
Он рече: „Доста ми је да буде дубљи од мене.“
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Sat, 14/01/2017 - 17:09
ItalianItalian

Andrea

Comments