Mika Newton - Angel (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Thiên Thần

Khi anh nhìn vào mắt em
Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn
Và anh biết trong lòng em
Tình yêu là tất cả các không gian
Anh ơi, em yêu anh...và anh thì sao?
 
Chorus:
Chúng mình là các loài chim
Chúng mình bay cao và chúng mình đang rơi xuống
Khi em mơ thấy anh
Ước mơ của em không hề sợ hãi
Chúng mình là người trên thế giới, chúng mình sống cuộc sống của con người
Chúng mình là những thiên thần, chúng mình đang ở trong nguy hiểm, chúng mình trong như pha lê...trong như pha lê
 
Khi anh nhìn vào mắt em
Mặt trời đang chạm vào đỉnh núi
Khi anh nhìn vào mắt em
Nó sẽ không bao giờ phải dừng lại
Anh ơi, em yêu anh...và anh thì sao?
 
Submitted by jensylvania on Sun, 06/11/2011 - 16:25
Added in reply to request by kellyvan93
English

Angel

Comments