Angeli (Ангелы) (Polish translation)

Advertisements
Russian

Angeli (Ангелы)

Что тебе сказать - уже не знаю,
Виноват ли я перед тобой?
Или эта пропасть между нами
Разрушила мир, в котором я был твой.
 
Я зову тебя дойдя до края;
Не надеясь, что ответишь ты!
Потерял давно тебя, я знаю;
Но часто еще я слышу из темноты;
Слышу из темноты -
 
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают,
но не спасают меня они.
 
Полетели каплями по свету
И разбились о твою ладонь
Все мои вопросы без ответов,
Я только прошу -
Ты сердце мое не тронь;
Сердце мое не тронь.
 
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают,
но не спасают меня они.
 
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают!
Ангелы не умирают,
но не спасают меня они.
 
Submitted by infiity13 on Sat, 05/03/2016 - 14:04
Last edited by infiity13 on Sun, 19/02/2017 - 07:54
Align paragraphs
Polish translation

Anioły

Co ci powiedzieć - już nie wiem,
Czy jestem winny przed tobą?
Albo ta przepaść między nami
Zniszczyła świat, w którym byłem twój.
 
Wołam cię, dochodząc do krawędzi;
Nie mając nadziei, że odpowiesz!
Straciłem cię dawno, wiem;
Ale często jeszcze słyszę z ciemności;
Słyszę z ciemności -
 
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają,
Ale nie ratują mnie one.
 
Polecieli kroplami po świecie
I rozbili się o twoją dłoń
Wszystkie moje pytania bez odpowiedzi,
Proszę tylko -
Nie ruszaj mojego serca;
Nie ruszaj mojego serca.
 
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają,
Ale nie ratują mnie one.
 
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają!
Anioły nie umierają,
Ale nie ratują mnie one.
 
Submitted by kaatie235 on Sun, 06/05/2018 - 15:25
Last edited by kaatie235 on Sun, 10/06/2018 - 10:32
Comments