Pink Floyd - Another Brick In The Wall (Part II) (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Một Viên Gạch Khác Trên Bờ Tường

Chúng tôi không cần sự giáo dục nào hết
Chúng tôi không cần sự kiểm soát suy nghĩ nào hết
Không cần những câu mỉa mai đen tối trong lớp học
Thầy cô, hãy để lũ trẻ được yên
Ới thầy cô, hãy để lũ trẻ được yên
Sau tất cả, chỉ là một viên gạch khác trên bờ tường thôi
Sau tất cả, cậu chỉ là một viên gạch khác trên bờ tường mà thôi
 
[điệp khúc khúc cuối là từ những học trò đáng yêu đến từ Fourth Form Music Class Islington Green School, London]
 
Chúng tôi không cần sự giáo dục nào hết
Chúng tôi không cần sự kiểm soát suy nghĩ nào hết
Không cần những câu mỉa mai đầy đen tối trong lớp học
Thầy cô, hãy để lũ trẻ được yên
Ới thầy cô, hãy để lũ trẻ được yên
Sau tất cả, cậu chỉ là một viên gạch khác trên bờ tường mà thôi
Sau tất cả, cậu chỉ là một viên gạch khác trên bờ tường mà thôi
 
"Sai rồi, làm lại đi!"
"Nếu mày không ăn thịt, mày không được ăn bánh pudding. Làm sao mày được ăn bánh pudding khi mày không ăn thịt hả?"
"Mày! Phải, thằng đứng đằng sau cái nhà để xe đó, đứng yên đó thằng kia!"
 
Submitted by Nắng on Mon, 04/01/2016 - 06:28
Last edited by Nắng on Tue, 21/11/2017 - 02:29
Author's comments:

Vạn tuế, vạn tuế.

English

Another Brick In The Wall (Part II)

Comments
Miley_Lovato    Mon, 20/11/2017 - 20:11

The source lyrics have been updated. Please review your translation.