Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Anthem of the Azerbaijani SSR - Азәрбајҹан ССР Һимни (Swedish translation)

Anthem of the Azerbaijani SSR - Азәрбајҹан ССР Һимни

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
 
[Хор:]
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
 
Одлар јурду! бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
 
[Хор]
 
Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмаздыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг – шанлы Совет Вәтәнимиз!
 
[Хор]
 
Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on 2022-04-23
Swedish translationSwedish
Align paragraphs

Azerbajdzjanska SS Nationalsång

Azerbajdzjan, blomstrande republik, härliga land!
I sovjetisk famn är du både fri och lycklig.
Med oktobers styrka har du gått med glädjen,
Välsignad vare detta mod, välsignad vare denna styrka!
 
[Refräng:]
Vår väg, Lenins väg, partiet, vår ledare.
Vår stad kommer att blomstra under kommunismens sol.
I segrarnas led marscherar vi framåt mot framtiden,
Länge leve Azerbajdzjan i den stora sovjetstaten!
 
Eldens land! Dessa dagar är en följd av folkets styrka,
Hjältedåd och mod är det fria folkets bön.
Från generation till generation bärs värdigheten vidare,
Vi marscherar framåt mot kommunismen i täta rader med fasta steg.
 
[Refräng]
 
De tappra ryssarna är våra kamrater, våra vapenbröder,
Heligt och orubbligt är brödraskapet mellan våra stater.
Denna brödraskapets union har gett oss styrka och makt,
Vår allians - det sovjetiska fosterlandet, må det bestå i evighet!
 
[Refräng]
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on 2022-09-25
Comments
Read about music throughout history