Carla's Dreams - Anti CSD (Italian translation)

Romanian

Anti CSD

Cherchez la femme au cherchez la fum?
Da' unul bun, fines, ca să ne facă scrum!
Ca să plutim pe străzi ca Vanea cel nebun,
Care fumează tăt ce arde în afară de tutun.
Antialchimist sunt, schimb aurul în plumb
Îl topesc şi apoi îl beau până la fund
Ca gustul lui amar să mă transforme în tun
Să pot s-arunc în aer tot ce-mi stă în drum!
 
Auzi, tu, ascultă aici ce spun:
Pacostea din suflet nu se spală cu săpun!
Aşa a fost mereu, aşa e şi acum -
Mârlanul e mârlan, shogunul e shogun!
 
Mai ia de-aici, amice, să îţi placă să taci
Să-ţi încălzească sufletul să vrei să ţi-l dezbraci,
Să îl aşezi alături, să te-ntrebe ce mai faci,
Să îi vorbeşti cu gura-nchisă şi apoi să ţi-l împaci.
 
Tu, blyad', tu mă ameninţi? Vezi să n-o beleşti!
Eu te-am creat, băi, Carla's Dreams de Bucureşti!
Exişti acum doar pentru că ţi-am dat idei brut
Pe care le-ai vândut cum ai putut peste Prut.
 
Dacă n-ajungeam eu peste Prut, bătrâne,
Tu mureai de foame şi ca un câine!
Aşa că nu mă provoca şi n-o să te atac!
Eu nu sunt obligat să-ţi plac...
 
Mai bine ca un câine decât să mă vând ca tine!
Tu şi tot ce faci dispare, eu rămân în inimi!
 
Hai, nu te mai minţi, doar ştii şi tu prea bine -
Memoria mulţimii nu ţine!
 
Timpul a s-arăte, dar pun pariu că-n câţiva ani
Vei ajunge-un nimeni fără nume, fără bani
Şi o să vii la mine să te-ajut, frăţime,
Şi atunci o să vedem "cât, a cui şi cine"!
 
Calm, calm, calm, calm...
Cuvinte care clar nu ne stau în caracter,
Dar numai aşa păstrăm tradiţia prin gene încurcate
Noi ne corectăm busola ca să mergem mai departe.
Verişor sau frate, dreptate sau realitate,
Democraţie prezentată de prea mulţi cu de toate...
Noi ne certăm pentru că ne place
Şapte pahare de vin, sănătate libertate şi pace.
 
Calm, calm, calm, calm...
Cuvinte care clar nu ne stau în caracter,
Dar numai aşa păstrăm tradiţia prin gene încurcate
Noi ne corectăm busola ca să mergem mai departe.
Verişor sau frate, dreptate sau realitate,
Democraţie prezentată de prea mulţi cu de toate...
Noi ne certăm pentru că ne place
Şapte pahare de vin, sănătate libertate şi pace.
 
Submitted by Mäh-handy on Fri, 24/03/2017 - 12:36
Align paragraphs
Italian translation

Anti CSD

Cerchi la fama o cerchi il fumo?
Ma uno buono, fine, che ci faccia cenere!
Che ci faccia galleggiare sulle strade come Vanea il pazzo,
Che fuma tutto quello che brucia a parte il tabacco.
Antialchimista sono, cambio l'oro in piombo
Lo sciolgo e poi lo bevo fino in fondo
Che il suo gusto amaro mi trasformi in cannone
Che io possa buttare all'aria tutto quello che sta sulla mia strada!
 
Senti, tu, ascolta qui cosa ti dico:
La ruggine dall'anima non si lava con il sapone!
Così è sempre stato, così è anche adesso -
Il cafone è cafone, il shogun è shogun!
 
Dai prendi qui, amico, che ti piaccia che ti faccia star zitto
Che ti riscaldi l'anima che tu voglia spogliarla,
Che tu la voglia seduta vicino, che ti chieda come stai,
Che tu gli parli a bocca chiusa e poi che ti ci riconcigli.
 
Tu, blyad', tu mi minacci? Vedi di non prendertela!
Io ti ho creato, Carla's Dreams di Bucarest!
Esisti adesso solo perchè ti ho dato idee brutalmente
Che tu hai venduto come hai potuto oltre il Prut.
 
Se non fossi arrivato io oltre il Prut, vecchio,
Tu saresti morto di fame come un cane!
Quindi smetti di provocare e non ti attaccherò!
Io non sono obbligato a piacerti...
 
Meglio come un cane che vendermi come te!
Tu e tutto quello che fai sparisce, io rimango nei cuori!
 
Dai, smetti di mentirti, lo sai anche tu fin troppo bene -
La memoria della folla non regge!
 
Il tempo dimostrerà, ma scommetto che tra qualche anno
Arriverai ad essere un nessuno senza nome, senza soldi
E verrai da me per farti aiutare, fratello,
E allora vedremo "quanto, di chi e chi"!
 
Calmo, calmo, calmo, calmo...
Parole che chiaramente non stanno nel nostro carattere,
Ma solo così manteniamo la tradizione tra geni confusi
Noi correggiamo la nostra bussola per andare più lontano.
Cugino o fratello, ragione o realtà,
Democrazia presentata da troppi con di tutto...
Noi litighiamo perchè ci piace
Sette bicchieri di vino, salute libertà e pace.
 
Calmo, calmo, calmo, calmo...
Parole che chiaramente non stanno nel nostro carattere,
Ma solo così manteniamo la tradizione tra geni confusi
Noi correggiamo la nostra bussola per andare più lontano.
Cugino o fratello, ragione o realtà,
Democrazia presentata da troppi con di tutto...
Noi litighiamo perchè ci piace
Sette bicchieri di vino, salute libertà e pace.
 
Submitted by Lidia Elena on Sun, 03/12/2017 - 12:59
Last edited by Lidia Elena on Thu, 05/04/2018 - 20:04
Comments