Fiume Sand Creek (Sardinian translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Fiume Sand Creek 14 translations
  • Translations: Catalan, English #1, #2, English (Scots), Esperanto, Finnish, French, German, Hungarian, Polish, Portuguese, Russian, Sardinian, Spanish

Arriu Sand Creek

S’ind’ant furau su coru asut’e una manta scuria
Asut’e una luna morta a pitica dromemus chen’e timoria
Est istétiu unu generali de bint’annus
A ogus asullus coment’e su giponi
Est istétiu unu generali de bint’annus
Fill‘e su bentu maimoni
 
Inc’est unu dòllaru de prata in su fund’e su Sand Creek
 
Is gherradoris nostrus trop’atesu, fiant avat‘e su bisonti
E cudda mùsica distanti est diventada sempri prus forti
Emu serrau tres bortas is ogus
Mi seu agatau ancora inguddei
Emu domandau a jaju, est sceti unu sònniu?
E jaju iat nau ca d’ei
 
A bortas is piscis cantant in su fund’e su Sand Creek
 
Apu sonniau aici forti chi m’ind’est bessiu sanguni de su nasu
Su lampu in d’una origa, in s’atra su paradisu
Is làgrimas prus piticas
Is làgrimas prus mannas
Candu s’àrburi de sa nì
S’est infroriu de istellas arrubias
 
Imoi dromint is pipius in sa còdula ‘e Sand Creek
 
Candu su soli nd’at bogau sa conca de a palas de sa notti
Inci fiant sceti canis e fumu e tendas bortuladas
Apu ghetau una frécia a celu
Po ddu fai arrespirai
Apu ghetau una frécia a su ‘entu
Po ddu fai sangunai
 
Sa frécia 'e tres ciccadda in su fund’e su Sand Creek
 
S’ind’ant furau is corus asut’e una manta scuria
Asut’e una luna morta a pitica dromemus chen’e timoria
Est istétiu unu generali de bint’annus
A ogus asullus coment’e su giponi
Est istétiu unu generali de bint’annus
Fill‘e su bentu maimoni
 
Imoi dromint is pipius in su fund’e su Sand Creek
 
Submitted by HampsicoraHampsicora on Thu, 20/04/2017 - 22:07
Last edited by HampsicoraHampsicora on Sat, 05/08/2017 - 06:43
Author's comments:
ItalianItalian

Fiume Sand Creek

Comments