Anna German - Pieśń protestu / Asfaltowe nerwy ulic (English translation)

Polish

Pieśń protestu / Asfaltowe nerwy ulic

Asfaltowe nerwy ulic
łuną świateł rozedrgane
żyją nocą neonami
w blasku słońca zakochane
 
Wierzba zieleń swych gałęzi
coraz wyżej w niebo wznosi.
Pewnie szuka zmiłowania,
pewnie nas o litość prosi.
 
Jak długo jeszcze
promienie słońca będą docierać do wszystkich
ludzi.
Jak długo jeszcze
czystym powietrzem pooddychamy, pooddychamy.
 
Betonowe grzyby domów
w atomowym deszczu rosną
i promienie wysyłają
jak srebrzyste słońce wiosną.
 
Niby wyciągnięte ręce
las kominów w niebo strzela.
Człowiek w dżungli opuszczony
poszukuje przyjaciela.
 
Jak długo jeszcze
promienie słońca będą docierać do wszystkich
ludzi,
Jak... jak długo jeszcze
czystym powietrzem pooddychamy, pooddychamy.
 
Trzeba się zbudzić,
więc zamiast ognia
podaruj kwiaty,
podaruj uśmiech,
podaruj serce.
Zawołaj głośno.
Niech wszyscy słyszą.
Trzeba z tym skończyć!
Już nigdy więcej!
 
Submitted by АнастасияМальцева on Thu, 16/07/2015 - 05:04
Last edited by Green_Sattva on Fri, 09/03/2018 - 14:57
Submitter's comments:

Music by J. Kukulski, J. Sławiński
Lyrics by J. Hilchen

Align paragraphs
English translation

The asphalt nerves of the streets

The asphalt nerves of the streets
trembling with the glow of the lights,
they live in the neons at night,
they're in love with the sunshine.
 
The willow raises the greeness of its branches
higher and higher to the sky.
It probably looks for mercy,
it probably asks for compassion.
 
How much longer
will the rays of the sun reach all
people.
How much longer
will we breathe, breathe clean air.
 
The concrete mushrooms of the houses
grow in the atomic rain
and they send rays
like the silvery sun in spring.
 
As if it were hands reaching out,
the forest of chimneys is shooting up to the sky.
The man abandoned in the jungle
is looking for a friend.
 
How much longer
will the rays of the sun reach all
people.
How... how much longer
will we breathe, breathe clean air.
 
You must wake up
so instead of fire,
gift flowers,
gift smile,
gift heart.
Call out loudly.
Let everybody hear.
It must be finished!
Never again!
 
Submitted by marta90 on Wed, 11/01/2017 - 14:54
Added in reply to request by tanyas2882
Comments