Anahit Simonyan - Asta La Vista (Աստա Լա Վիստա) (English translation)

Armenian

Asta La Vista (Աստա Լա Վիստա)

Դու կարծում ես ես տիկնիկ եմ, տիկնիկ գեղեցիկ
Միամիտ ու խենթ փոքրիկ եմ, քեզ համար խաղալիք
Քեզ թվում է թե հալվել եմ, գերվել եմ, սիրել եմ
Շատ ես սխալվել
 
Դու գալիս ես ինձ ասում ես որ շատ ես սիրում
Իսկ հետո անհետանումես էլ չեմ հավատում
Ինձ զանգելը անիմաստ է, դե բաստա, թույլ չեմ տա
Որ սիրտն իմ դու կոտրես
 
Ամեն անգամ երբ նեղանում էի քեզանից
Դու համոզում էիր ու ներում էի քեզ նորից
Տեսնեի փոխվել ես ու սիրել գիտես մի քիչ
Կտաի քեզ սեր իմ ամենինչ
 
Բայց դու ստել ես ես դա լավ եմ հասկացել
Որ ինձ կորցրել ես պատրաստվիր դու գիտակցել
Ինձ չես տեսնի թեկուզ հեռու հեռվից դու էլ
Այսօր ուզում եմ քեզ ասել
 
Սիրելիս աստա լա վիստա
Ես հեռանում եմ ու չի հուզում ոչ մի հարց
Հավատա գնալը ճիշտա
Ես մոռանում եմ հեքիաթը քո հորինած
 
Սիրելիս աստա լա վիստա
Ես հեռանում եմ ու չի հուզում ոչ մի հարց
Հավատա գնալը ճիշտա
Ես մոռանում եմ հեքիաթը քո հորինած
 
Ես առանց կեղծ թևերի քո տես թռչում եմ ազատ
Ինձ սիրում է շատ երկինքը նա է ինձ հարազատ
Ես գիտեմ որ փնտրելու ես գալու ես զգալու ես
Թե ում ես դու կորցրել
 
Ամեն անգամ երբ նեղանում էի քեզանից
Դու համոզում էիր ու ներում էի քեզ նորից
Տեսնեի փոխվել ես ու սիրել գիտես մի քիչ
Կտաի քեզ սեր իմ ամենինչ
 
Բայց դու ստել ես ես դա լավ եմ հասկացել
Որ ինձ կորցրել ես պատրաստվիր դու գիտակցել
Ինձ չես տեսնի թեկուզ հեռու հեռվից դու էլ
Այսօր ուզում եմ քեզ ասել
 
Սիրելիս աստա լա վիստա
Ես հեռանում եմ ու չի հուզում ոչ մի հարց
Հավատա գնալը ճիշտա
Ես մոռանում եմ հեքիաթը քո հորինած
 
Սիրելիս աստա լա վիստա
Ես հեռանում եմ ու չի հուզում ոչ մի հարց
Հավատա գնալը ճիշտա
Ես մոռանում եմ հեքիաթը քո հորինած
 
Submitted by TheProteanGirl on Sat, 21/04/2018 - 00:43
Last edited by TheProteanGirl on Tue, 08/05/2018 - 19:31
Align paragraphs
English translation

Asta La Vista

You think that I am a woman, a beautiful woman
Naive and stupid like a young person, a toy just for you
You think I've melted, I've been captured, I've loved you
You thought very wrong
 
You come to me and tell me that you love me a lot
And then you go far away and I don't believe you anymore
Calling me is useless, that's enough, I won't let you
Let you break my heart
 
Every time I got upset with you
You convinced me and I forgave you again
If i saw you changed and knew how to love a bit
I would give you everything my love
 
But you lied and I understand that well
You have lost me so get ready to understand that
You won't see me from far anymore
Today I want to let you know
 
CHORUS:
My love, asta la vista
I'm leaving and I don't care about any issues
Believe me leaving is the right thing to do
I'm forgetting your made up story
 
CHORUS:
My love, asta la vista
I'm leaving and I don't care about any issues
Believe me leaving is the right thing to do
I'm forgetting your made up story
 
Without your arms I can fly freely
The sky loves me and is a friend to me
I know youre going to search, come back and feel it
As to who you lost
 
Every time I got upset with you
You convinced me and I forgave you again
If i saw you changed and knew how to love a bit
I would give you everything my love
 
But you lied and I understand that well
You have lost me so get ready to understand that
You won't see me from far anymore
Today I want to let you know
 
CHORUS:
My love, asta la vista
I'm leaving and I don't care about any issues
Believe me leaving is the right thing to do
I'm forgetting your made up story
 
CHORUS:
My love, asta la vista
I'm leaving and I don't care about any issues
Believe me leaving is the right thing to do
I'm forgetting your made up story
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Submitted by TheProteanGirl on Sun, 22/04/2018 - 01:53
Author's comments:

Completely my work, reference me if used elsewhere.

Asta La Vista is spanish for "bye"

More translations of "Asta La Vista (Աստա ..."
Collections with "Asta La Vista (Աստա ..."
See also
Comments