Advertisements

Manang Biday (Filipino/Tagalog translation)

Ilokano
A A

Manang Biday

Manang Biday, ilukatmo man
‘Ta bintana ikalumbabam
Ta kitaem ‘toy kinayawan
Ay, matayakon no dinak kaasian
 
Siasinnoka nga aglabaslabas
Ditoy hardinko pagay-ayamak
Ammom ngarud a balasangak
Sabong ni lirio, di pay nagukrad
 
Denggem, ading, ta bilinenka
Ta inkanto ‘diay sadi daya
Agalakanto’t bunga’t mangga
Ken lansones pay, adu a kita
 
No nababa, dimo gaw-aten
No nangato, dika sukdalen
No naregreg, dika piduten
Ngem labaslabasamto met laeng
 
Daytoy paniok no maregregko
Ti makapidut isublinanto
Ta nagmarka iti naganko
Nabordaan pay ti sinanpuso
 
Alaem dayta kutsilio
Ta abriem ‘toy barukongko
Tapno maipapasmo ti guram
Kaniak ken sentimiento
 
Submitted by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 05/01/2013 - 02:14
Last edited by EnjovherEnjovher on Tue, 28/08/2018 - 04:37
Filipino/Tagalog translationFilipino/Tagalog
Align paragraphs

Mahal kong Biday

Mahal kong Biday, buksan mo
Ang iyong bintana
Para makita mo ang tagahanga mo
Ay, mamatay ako kapag di pinansin
 
Sino ka ba na palaging napaparaan?
Sa hardin ko na pinalalaruan ko
Alam mo na isa akong binibini
Mga bulaklak ko di pa bumubuka
 
O mahal pakinggan mo ako
Pumunta ka sa timog
At pumitas ka ng mangga
Ng mga lanzones rin at iba pa
 
Pag mababa, huwag pitasin
Pag mataas, huwag pilitin
Kapag nahulog, huwag pulutin
At hayaan lamang at daanan
 
Kapag nawala ko ang panyo ko
Ang makahanap ay ibalki sa akin
Pangalan ko ay nandoon
Isang puso rin ay nakaburdado
 
Kunin ang kutsilyo
Para ibukas ang aking dibdib
Upang ipasan ang galit mo
Sa akin at kalungkutan
 
Thanks!
thanked 14 times
Submitted by hariboneagle927hariboneagle927 on Sun, 07/05/2017 - 16:56
Advertisements
Comments
IvyLynnIvyLynn    Wed, 27/05/2020 - 16:57

Hello permission to use/post the Manang Biday Translation in tagalog. Thank you.

Read about music throughout history