Ave Maria (Catalan translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Ave Maria 7 translations
  • Translations: Catalan, English, German, Occitan, Polish, Spanish, Turkish

Ave Maria

I te’n vas, Maria, entre l’altra gent
que es recull a l’entorn de la teva passada:
una bardissa de mirades que no fan mal
a la temporada de ser mare.
 
Saps que d’aquí a una hora potser ploraràs,
després la teva mà amagarà un somriure:
alegria i dolor tenen la delimitació incerta
a la temporada que il•lumina la cara.
 
Ave Maria, ara que ets dona,
ave a les dones com tu, Maria:
femelles un dia per un nou amor,
pobre o ric, humil o messies.
Femelles un dia, llavors mares per sempre
a la temporada que no sent temporades.
 
Submitted by AzaliaAzalia on Wed, 20/12/2017 - 11:44
ItalianItalian

Ave Maria

Idioms from "Ave Maria"
See also
Comments