Azija (Transliteration)

Advertisements
Macedonian

Azija

Немој ноќва да ме будиш
ако мислиш да си одиш
немој ноќва да ме будиш,
пушти ме да сонувам
 
Под едно светло темно плаво,
каде ангели ми пеат
а твоите мали коси очи
мене ми се смеат
 
Јас бев медно цвеќе твое
ти дадов се што беше мое
сето добро, сето лошо, сето грдо и убаво
 
Реф:
Како Азија е голема желбата
јас тебе ноќва да ти кажам
колку ѕвезди гушкам јас
Азија е голема, но поголема е мислата на тебе
што ме гори, а ни една рана не остава
како Азија
 
Те молам немој да се грижиш
што од мене ти си одиш
и така можеби е добро,
подобро од предоцна
 
Ќе бидам едно цвеќе твое,
ќе збришам се што не е мое
сето лошо, сето грдо, сето неубаво
 
Align paragraphs
Transliteration

Azija

Nemoj nokjva da me budiš
ako misliš da si odiš
nemoj nokjva da me budiš
pušti me da sonuvam
 
Pod edno svetlo temno plavo,
kade angeli mi peat
a tvoite mali kosi oči
mene mi se smeat
 
Jas bev medno tsvekje tvoe
ti dadov se što beše moe
seto dobro, seto lošo, seto grdo i ubavo
 
Ref:
Kako Azija e golema želbata
jas tebe nokjva da ti kažam
kolku zveski guškam jas
Azija e golema, no pogolema e mislata na tebe
što me gori, a ni edna rana ne ostava
kako Azija
 
Te molam nemoj da se grižkiš
što od mene ti si odiš
i taka možebi e dobro,
podobro od predotsna
 
Kje bidam edno tsvekje tvoe,
kje zbrišam se što ne e moe
seto lošo, seto grdo, seto neubavo
 
Submitted by eurovisionboy on Sat, 27/10/2018 - 07:19
Author's comments:

š = sh
ž = zh
č = ch

More translations of "Azija"
Transliterationeurovisionboy
See also
Comments