Advertisements

บอกรัก...เบาๆ (Bòk rák... bao bao) (Transliteration)

บอกรัก...เบาๆ

คำว่ารักต้องพูดเบาๆ
ได้ยินไหมต้องพูดเบาๆ
ไม่ว่าใครๆจะพูดยังไง
แต่เป็นฉันจะพูดเบาๆ
 
บอกให้ใจเธอฟัง
ได้ยินให้ดังๆ
เธอได้ยินไหมยังไม่รู้เลย
ก็ช่วยมาใกล้ๆหน่อย
 
เมื่อเอ่ยคำว่ารักดังๆ
ก็เหมือนมันไม่มีค่าเลย
ปากบอกไปแต่ใจเฉยๆ
แค่เป็นคำหนึ่งคำที่พูดไป
 
แต่บอกด้วยใจรู้ไหม
ต้องใช้ใจมารับฟัง
เบาๆแค่สักครั้ง
แต่มันยังคงดังอยู่ในหัวใจ
 
คำว่ารักต้องพูดเบาๆ
ได้ยินไหมต้องพูดเบาๆ
ไม่ว่าใครๆจะพูดยังไง
แต่เป็นฉันจะพูดเบาๆ
 
บอกให้ใจเธอฟัง
ได้ยินให้ดังๆ
เธอได้ยินไหมยังไม่รู้เลย
ก็ช่วยมาใกล้ๆหน่อย
 
รักนะ รักเธออยู่ในใจ
ถ้าไม่จำเป็น
ก็ไม่เคยพูดมัน
รักนะ รักเธอมากมาย
รัก เธอมากมาย
โดยไม่ต้องพูดกัน
 
คำว่ารักต้องพูดเบาๆ
ได้ยินไหมต้องพูดเบาๆ
ไม่ว่าใครๆจะพูดยังไง
แต่เป็นฉันจะพูดเบาๆ
 
คำว่ารักต้องพูดยังไง
ส่งจากใจให้ถึงใจเรา
ไม่ว่าใครๆจะพูดยังไง
แต่ฉันนั้นจะพูดเบาๆ
 
บอกให้ใจเธอฟัง
ได้ยินให้ดังๆ
เธอได้ยินไหมยังไม่รู้เลย
ก็ช่วยมาใกล้ๆหน่อย
 
อยากให้เธอได้ฟัง
เธอได้ยินไหมยังไม่รู้เลย
ก็ช่วยมาใกล้ๆหน่อย
 
Submitted by RujixRujix on Tue, 21/09/2021 - 02:54
Transliteration
Align paragraphs

Bòk rák... bao bao

Kam wâa rák dtông pôot bao bao
Dâai yin măi dtông pôot bao bao
Mâi wâa krai krai jà pôot yang ngai
Dtàe bpen chăn jà pôot bao bao
 
Bòk hâi jai ter fang
Dâai yin hâi dang dang
Ter dâai yin măi yang mâi róo loiie
Gôr chûuay maa glâi glâi nòi
 
Mêuua òiie kam wâa rák dang dang
Gôr mĕuuan man mâi mee kâa loiie
Bpàak bòk bpai dtàe jai chŏiie chŏiie
Kâe bpen kam nèung kam têe pôot bpai
 
Dtàe bòk dûuay jai róo măi
Dtông chái jai maa ráp fang
Bao bao kâe sàk kráng
Dtàe man yang kong dang yòo nai hŭua jai
 
Kam wâa rák dtông pôot bao bao
Dâai yin măi dtông pôot bao bao
Mâi wâa krai krai jà pôot yang ngai
Dtàe bpen chăn jà pôot bao bao
 
Bòk hâi jai ter fang
Dâai yin hâi dang dang
Ter dâai yin măi yang mâi róo loiie
Gôr chûuay maa glâi glâi nòi
 
Rák ná rák ter yòo nai jai
Tâa mâi jam bpen
Gôr mâi koiie pôot man
Rák ná rák ter mâak maai
Rák ter mâak maai
Doi mâi dtông pôot gan
 
Kam wâa rák dtông pôot bao bao
Dâai yin măi dtông pôot bao bao
Mâi wâa krai krai jà pôot yang ngai
Dtàe bpen chăn jà pôot bao bao
 
Kam wâa rák dtông pôot yang ngai
Sòng jàak jai hâi tĕung jai rao
Mâi wâa krai krai jà pôot yang ngai
Dtàe chăn nán jà pôot bao bao
 
Bòk hâi jai ter fang
Dâai yin hâi dang dang
Ter dâai yin măi yang mâi róo loiie
Gôr chûuay maa glâi glâi nòi
 
Yàak hâi ter dâai fang
Ter dâai yin măi yang mâi róo loiie
Ger dâai yin măi yang mâi róo loiie
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Tue, 21/09/2021 - 19:29
Comments
Read about music throughout history