• Baby Lasagna

    Rim Tim Tagi Dim

    Macedonian translation

Share
Font Size
English
Original lyrics

Rim Tim Tagi Dim

Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
 
Ay, I'm a big boy now
I'm ready to leave, ciao, mamma, ciao
Ay, I'm a big boy now
I'm going away and I sold my cow
 
Before I leave, I must confess
I need a round of decompress
One more time for all the good times
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim
 
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Digi-digi-digi-dim
 
I'm gonna miss you all, but mostly the cat
Gonna miss my hay, gonna miss my bed
Most of all Imma miss the dance
So come on y'all, let us prance
 
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
 
Now, don't call, don't write
I'm leaving with the first light
Don't cry, but dance
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim
 
There's no going back (Woah)
My presence fades to black (Woah)
Yeah, there's no going back (Woah)
My anxiety attacks (Woah)
 
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim
Tagi-digi-dim
 
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
 
I hope I find peace in the noise
Wanna become one of them city boys
They're all so pretty and so advanced
Maybe they also know our dance
 
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
 
Bye mom, bye dad
Meow, cat, please meow back
Don't cry, just dance
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim
 
There's no going back (Woah)
My presence fades to black (Woah)
Yeah, there's no going back (Woah)
My anxiety attacks (Woah)
 
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim
Tagi-digi-dim
 
(Rim-tim)
 
There's no going back (Woah)
My presence fades to black (Woah)
There's no going back (Woah)
Anxiety attacks (Woah)
 
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim
Tagi-digi-dim
 
There's no going back (Woah)
My presence fades to black (Woah)
Yeah, there's no going back (Woah)
My anxiety attacks (Woah)
 
Rim-tim-tagi-digi-dim-tim
Tagi-digi-dim
 
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-tim-tagi-digi
Rim-dim-tim
 
Macedonian
Translation

Рим Тим Таги Дим

Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
 
Еј, големо момче сум сега
Спремен сум да си заминам, чао, мама, чао
Еј, големо момче сум сега
Си заминувам и ја продадов мојата крава
 
Пред да си заминам, морам да признаам
Ми треба малку дикомпресија
Уште еднаш за сите добри времиња
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
 
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
 
Ќе ми недостигате сите, ама највеќе мачката
Ќе ми недостига сеното, ќе ми недостига креветот
Ама највеќе ќе ми недостига танцот
Па ајде сите, да скокаме
 
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
 
Сега, не ми ѕвони, не ми пишувај
Си заминувам со првиот лет
Не плачи, туку танцувај
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
 
Нема враќање назад
Моето постоење избледува во црно
Да, нема враќање назад
Мојата анксиозност нападнува
 
Рим-тим-таги-диги- дим-тим
Таги-диги-дим
 
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
 
Се надевам дека ќе најдам мир во вревата
Сака да станам еден од оние градски момчиња
Толку се убави и напредни
Можеби и тие го знаат нашиот танц
 
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
 
Чао мамо, чао тато
Мјау, мачко, те молам мајукни во возрат
Не плачи, туку танцувај
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
 
Нема враќање назад
Моето постоење избледува во црно
Да, нема враќање назад
Мојата анксиозност нападнува
 
Рим-тим-таги-диги- дим-тим
Таги-диги-дим
 
(Рим-тим)
 
Нема враќање назад
Моето постоење избледува во црно
Да, нема враќање назад
Анксиозноста нападнува
 
Рим-тим-таги-диги-дим-тим
Таги-диги-дим
 
Нема враќање назад
Моето постоење избледува во црно
Да, нема враќање назад
Мојата анксиозност нападнува
 
Рим-тим-таги-диги-дим-тим
Таги-диги-дим
 
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-дим-тим
 
Comments