Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

เพลงที่เพิ่งเขียนจบ (OUR SONG) (pleng têe pêrng kĭian jòp) lyrics

A A

เพลงที่เพิ่งเขียนจบ (OUR SONG)

ถ้ารักของเราเป็นเพลงสักเพลงหนึ่ง
ใช้เรื่องของเราเขียนเพลงสักเพลงหนึ่ง
เธอว่าเพลงรัก ของคู่เรานั้น
น่าจะเป็นเพลงแบบไหน
 
ความรักมันคือโลกที่สวยงาม
หรือเป็นอะไรที่ดูช่างยิ่งใหญ่
เท่ากับท้องฟ้า เท่ากับภูเขา
เท่ากับทะเล หรือต้องมากแค่ไหน
 
ฉันว่าฉันเพิ่งได้รู้คำตอบ
รักของฉันคืออะไร
มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆ ที่ขาดไปไม่ได้
 
แค่เพลงรักหนึ่ง ที่เธอต้องฟังเอาเอง
แค่เพียงเนื้อเพลงที่มันไม่มีอะไร
แต่เธอและฉันก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนในนั้น
ไม่มีสักคำที่แทนทุกความในใจ
แค่ใช้หัวใจเวลาที่เธอฟังมัน
คำตอบที่หามาตั้งนาน
ความรักไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเธอ
 
ฉันว่าฉันเพิ่งได้รู้คำตอบ
รักของฉันคืออะไร
มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆ ที่ขาดไปไม่ได้
 
แค่เพลงรักหนึ่ง ที่เธอต้องฟังเอาเอง
แค่เพียงเนื้อเพลงที่มันไม่มีอะไร
แต่เธอและฉันก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนในนั้น
ไม่มีสักคำที่แทนทุกความในใจ
แค่ใช้หัวใจเวลาที่เธอฟังมัน
คำตอบที่หามาตั้งนาน
ความรักไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเธอ
 
แค่เพลงรักหนึ่ง ที่เธอต้องฟังเอาเอง
แค่เพียงเนื้อเพลงที่มันไม่มีอะไร
แต่เธอและฉันก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนในนั้น
ไม่มีสักคำที่แทนทุกความในใจ
แค่ใช้หัวใจเวลาที่เธอฟังมัน
คำตอบที่หามาตั้งนาน
ความรักไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเธอ
 
ความรักไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเธอ
 
Thanks!
thanked 8 times
Submitted by GodwithusGodwithus on Fri, 14/01/2022 - 15:58

 

Comments
Read about music throughout history