Bad Romance (Vietnamese translation)

  • Artist: Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta)
  • Also performed by: Caro Emerald, 30 Seconds to Mars, Hayley Williams , Halestorm
  • Song: Bad Romance 35 translations
  • Translations: Arabic, Azerbaijani, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French #1, #2, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian #1, #2, Serbian #1, #2, #3, Spanish #1, #2, Swedish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
  • Requests: Albanian
Vietnamese translationVietnamese
A A

Thứ ái tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Em muốn thói xấu xa của anh
Em thèm cái thói bệnh hoạn của anh
Em khao khát mọi thứ thuộc về anh
Chừng nào chúng đều chưa có chủ
Em thèm muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em thèm muốn tình yêu của anh
 
Em muốn vở kịch của anh
Cái động chạm từ tay anh
Em muốn anh hôn mãnh liệt trong quanh cảnh này
Và em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Và em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Và em muốn tình yêu của anh
 
Anh biết em thèm muốn anh mà
Và anh biết em cần anh mà
Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc
 
Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Em khao khát sự ghê tởm từ anh
Em khao khát âm mưu từ anh
Vì anh là thằng tội phạm
Chừng nào anh là của em
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh
 
Em khao khát toàn bộ tinh thần của anh
Cây gậy dựng thẳng tưng của anh
Thèm muốn anh ở trong phòng em
Khi \'bé cưng\' của anh có vấn đề
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh
 
Anh biết em thèm muốn anh mà
Và anh biết em cần anh mà
Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc
 
Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Bước đê, bước trời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước trời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước thời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước thời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
 
Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Em khao khát tình yêu của anh
Em không muốn ta là bạn bè nữa
 
Nói rằng em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Em khao khát tình yêu của anh
Em không muốn ta là bạn bè nữa
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc
 
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
 
Neckbeard
Submitted by Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì on Thu, 31/12/2015 - 12:24
EnglishEnglish

Bad Romance

Comments
Advertisements
Read about music throughout history