Bajdary (Transliteration)

Bajdary

Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów;
Lasy. doliny, głazy, w kolei, w natłoku
U nóg mych płyną, giną, jak fale potoku;
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów.
 
A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów,
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym źwierciedle, tak w mym spiekłym oku
Snują się mary lasów i dolin, i głazów.
 
Ziemia śpi, mnie snu nie ma; skaczę w morskie łona,
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży,
Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona,
 
Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży;
Czekam, aż myśl, jak łódka wirami kręcona,
Zbłąka się i na chwilę w niepamięć pogrąży.
 
Submitted by SchnurrbratSchnurrbrat on Wed, 07/04/2021 - 02:26
Last edited by SchnurrbratSchnurrbrat on Sat, 08/05/2021 - 22:34
videoem: 
Transliteration
Align paragraphs

Байдары

Выпущам на вятр коня и не щѧдзѧ разо́в;
Лясы. долины, глазы, в колеи, в натлоку
У но́г мых плынѫ, гинѫ, як фале потоку;
Хцѧ одурить сѩ, упить тым вирэм образо́в.
 
А гды спенёны румак не слуха розказо́в,
Гды свят колёры трати под цалунэм мроку,
Як в розбитым зьвертедле, так в мым спеклым оку
Снуѭ сѩ мары лясо́в и долин, и глазо́в.
 
Земя сьпи, мне сну не ма; скачѧ в морске лона,
Чарны, выдѧты балван з хукем на брег дѫжи,
Схылям ку нему чоло, вытѭгам рамёна,
 
Пѧка над гловѫ фаля, хаос мѩ окрѫжи;
Чекам, аж мысьль, як ло́дка вирами крѧцона,
Зблѫка сѩ и на хвилѩ в непамѩть погрѫжи.
 
Thanks!
Submitted by Angel of SpeedAngel of Speed on Thu, 02/12/2021 - 18:33
Translations of "Bajdary"
Transliteration Angel of Speed
Collections with "Bajdary"
Comments
Read about music throughout history