Bal kreślarzy (English translation)

Advertisements
Polish

Bal kreślarzy

Patrz, płynie
Kolorowych świateł nad Sekwaną sznur...
W dolinie
Grzmi Paryża nocny śpiew jak świerszczy chór...
Jak noże -
Czarne ostrza dachów kroją nieba tło,
W nich okno lśni,
Tam jak i Ty
Ktoś spać nie może.
 
Dziś w chambre de bone bal kreślarzy,
Każdy wytworny jest jak lord,
Nikt dnia im wspomnieć się nie waży,
Ni pracy, praca - chamski sport.
 
Odbijaj flaszkę, żądz nie kiełznaj,
Hej, na orbitę wszyscy wraz!
Bo gdy tak człek od rana pełza,
To wieczór spędzić chce wśród gwiazd.
 
I Ty tu jesteś, Ty, o rękach,
Co tak gotycki mają rys,
I piękna jesteś jak jutrzenka,
W swoich sukienkach z marche aux puces.
 
Chciałbym się zbliżyć, ukochana,
Wprost w uszko nucić Ci mój śpiew,
Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach,
A między nami kran i zlew.
 
Któż umie,
Tak jak Polak, mówiąc - milczeć, milcząc - pić?
Tak szumieć,
Tak o słowo jedno zaraz w mordę bić...
Ech biada,
Te gotyckie ręce znów nie tam gdzie trza,
Darujcie mi
Wybite drzwi
Łbem żabojada.
 
Dziś w chambre de bone draka w sali,
Znowu z lokalem będzie źle,
Cóż, gdy żabojad się napali,
To zawsze może nadziać się.
 
Co mi ich franki, ich ostrygi,
Wywiozłem z Polski com tam miał
I zawsze mogę bez fatygi
Przygrzmocić temu co bym chciał.
 
Cóż z tego, że wybiegła za nim?
Że mu w banioli skleja łeb?
Cóż, że dla niego zdejmie stanik?
Ja mam swój cios, on - tylko sklep.
 
Więc wolę zrzec się mych karesów
I z wami moją whisky pić,
Na całe życie bez adresu,
Ale z imieniem własnym być.
 
Cóż z tego, że wybiegła za nim?
Każdy urządzić się jest rad.
I bierze on ten towar tani,
A mój jest przecież cały świat!
 
Więc jeszcze seta, znakomicie,
Padniemy, ale zgódźmy się,
Że z tylu różnych dróg przez życie,
Każdy ma prawo wybrać źle...
 
Że z tylu różnych dróg przez życie,
Każdy ma prawo wybrać źle!
 
Submitted by crimson_anticscrimson_antics on Sat, 02/03/2013 - 12:26
Align paragraphs
English translation

drafters' (dance) ball

look, a string of colored lights on the Seine is flowing...
Paris's night singing is thundering in the valley like crickets' choir...
like knives - black edges of roofs are cutting the sky's background
right there, just like you,
someone can't fall asleep.
 
In chambre de bone is the drafters' (dance) ball today,
everyone is sophisticated like a lord.
no one is going to mention about the day to them
nor about the work, work is a boorish sport.
 
bounce the cruet, don't tame your temptations,
hey, let's go into orbit at once!
because if a man creeps so much from the morning,
he wants to spend the night among the stars.
 
and you're here, you, who's having hands
with gothic lineament
and you're so beautiful like a dawn
in your dresses from marche aux puces
 
I'd like to get closer to you, sweetheart
crooning in your ear my singing
well, when you lie on the two gentlemen,
and there are faucet and sink between us
 
who can
like a Pole, be quiet while talking, drink while being quiet?
humming so much,
punch in the face so much just for a one word...
(sigh) woe
these gothic hands are in the wrong place once again,
please forgive me
these broken doors
(broken) with frog-eater's head.
 
In chambre de bone is a rumpus today
the room will be devastated once again
well, if frog-eater is horny,
he always can encounter (come across)
 
I don't care about their hangings, their oysters
I took everything I had from Poland
and I always can without bothering
punch someone in the face if I want
 
so what that she has ran out after him?
so what that she's gluing his head in baniola (untranslatable)?
so what that she'll take her bra off for him?
I have my smite (punch), he - only his store.
 
so I prefer to waive my caresses
and drink my whisky with you.
Without the address for all my life
but having my own name.
 
so what that she has ran out after him?
everyone wants to settle down
and everyone takes this cheap commodity
while the whole world is mine!
 
so, one more sip, excellent,
we'll fall down, but let's agree
that from all different ways in life (to live)
anyone has the right to choose the wrong one.
 
that from all different ways in life (to live)
anyone has the right to choose the wrong one.
 
Submitted by milenagnomilenagno on Fri, 08/03/2013 - 15:40
Added in reply to request by crimson_anticscrimson_antics
Author's comments:

I've tried really hard to translate this properly, but some words were incomprehensible and difficult to translate even for me.

Kult: Top 3
See also
Comments