Stanisław Ryszard Dobrowolski - Ballada o Franciszku Villonie (English translation)

Polish

Ballada o Franciszku Villonie

Nieraz grał głod na skrzypcach kiszek,
Po grudach mrozu gnała srogość –
Nieobcy troskom był o Franciszek
I szedł zwyczajną ludzką drogą:
Śmiał się do słońca, z bólu płakał
I nosił serce skute męką –
Jak niebieskiego karmił ptaka
Bóg swoją szczodrą, dobrą ręką.
 
Jak napełniony dzban pogodą
Szumiało życie – mocne wino,
Moszczem pachnąca była młodość
I coś ciągnęło ku dziewczynom.
I tarzał w życiu się Franciszek,
Nurzał jak w mokrej trawie wiosna,
Aż się rozlała w srebną ciszę
Pieśń burzą słodką i radosną.
 
A potem coraz bardziej jeszcze –
Aż w nim krzyczała tęskność życia
I serce zimne sparły kleszcze:
Tak mało szczęścia do wypicia!
Więc rzucił na dno Bóg Franciszka,
A potem oczy mu otworzył –
I tylko śmierć mu była bliska,
I tylko szeptał - - - Boże - Boże
 
Przesłanie
 
Mistrzu! Mrok zbrodni – tęczą jasną,
Gdy miłość w światło Bóg przemienia,
Więc gdy źrenice nasze zgasną,
Ty proś za nami odpuszczenia.
 
Submitted by Hades21 on Fri, 29/12/2017 - 16:26
Last edited by Hades21 on Mon, 01/01/2018 - 13:37
Align paragraphs
English translation

A Ballad About Francis Villon

He used to play hunger on the violin
After the clods of frost, there was a rage--
He didn't care about his fears about Francis
And he walked the usual human path:
He was laughing to the sun, he was crying from pain
And he wore a tormented heart
He was feeding a blue bird like
God with his generous, good hand
 
Like a pitcher filled with good weather
Life was buzzing-- strong wine
The youth smelled of youth
And something pulled towards girls
And Francis was rolling in his life
He was sniffing like spring in wet grass
Until it spilled into silver silence
The song is sweet and joyous
 
And then more and more--
Until the craving of life shouted within him
And the cold heart was nipped by ticks:
So little luck to drink
So he dropped God Francis to the bottom
And then opened his eyes
And only death was close to him
And he only whispered - - - God- God
 
The message
 
Master! Darkness of crime, a bright rainbow
When God turns love into light
So when our pupils go out
You ask for forgiveness for us
 
Submitted by Kynia on Wed, 03/01/2018 - 12:23
Added in reply to request by Hades21
More translations of "Ballada o Franciszku..."
EnglishKynia
Please help to translate "Ballada o Franciszku..."
Stanisław Ryszard Dobrowolski: Top 3
See also
Comments