Anna German - Ballada o małym szczęściu (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Ballada o małym szczęściu

 
Jest w wielkim szumiącym lesie,
Niewiele większe od piędzi,
Zupełnie malutkie szczęście,
Ukryte wśród suchych żołędzi.
Schowane głęboko pod chrustem,
Gdzie chaszcze i jeżyn kłęby,
Z żołędzia miseczkę pustą
Napełnię calutką po wręby.
La la la la la la la la
Kto drogę do niego zna?
 
A kiedy słońce swe złoto
Na miedź z zachodem rozbija,
Przychodzi ktoś z wielką tęsknotą
I szczęście z miseczki wypija.
Tę krople za tamto, co było,
Tę drugą za to, co będzie,
Za wierność, za zdradę, za miłość,
Za pamięć i suche żołędzie.
La la la la la la la
Nie kończy się nigdy ta gra…
 
Po twarzy chodzą mu cienie,
Gdy siebie słucha wśród lasu.
Tak trudno ugasić pragnienie,
A tyle jest jeszcze toastów!
I rzuca miseczkę na wrzosy,
I dłonią ociera usta,
Jest sam obszarpany i bosy,
A szczęścia miseczka jest pusta…
La la la la la la la la
Miseczka jest pusta,
No tak…
 
Submitted by tanyas2882 on Thu, 17/07/2014 - 18:39
Last edited by tanyas2882 on Sun, 18/01/2015 - 18:54
Submitter's comments:

Musik by Anna German.
Lyrics by Z. Stawecki.

Align paragraphs
Russian translation

Баллада о малом счастье

Versions: #1#2
В большом лесу журчащим,
Чуть больше пяди,
Совершенно маленькое счастье,
Скрыто среди сухих желудей.
Спрятано глубоко под хрустящей,
Где чащи и ежевики клубы,
Из желудя чашу пустую
Наполню всю снова.
Ла ла ла ла ла ла ла ла
Кто дорогу к нему знает?
 
А когда солнце свое золото
На медь с заходом разобьет,
Приходит кто-то с большой тоской
И счастье из чашки выпивает.
Те капли за то, что было,
Те другие за то, что будет,
За верность, за измену, за любовь,
За память и сухие желуди.
Ла ла ла ла ла ла ла ла
Не заканчивается эта игра никогда...
 
По лицу ходят ему тени,
Когда себя слушает среди леса.
Так трудно утолить жажду,
А столько еще тостов!
И бросает чашу на вереск,
И ладонью вытирает губы,
Сам рваный и босой,
А счастья миска пуста...
Ла ла ла ла ла ла ла ла
Мисочка пуста,
Это так...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 17:40
Last edited by Hades21 on Mon, 13/11/2017 - 17:26
Author's comments:

Musik by Anna German.
Lyrics by Z. Stawecki.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments