Basic 51 - Šauksmas nakty

Lithuanian

Šauksmas nakty

Už lango naktis, mano lange tamsa,
Į ją beldžias vienatvė – skaudi ir šalta.
Ji beldžia degiai žvaigždžių spinduliais,
Ir vienatvės geluonis gelia skaudžiai.
Man naktimis reikia tavo balso,
Kad negirdėčiau spengiančios tylos;
Kad nematyčiau kaip tolstantis veidas
Užmerkia akis ir paskęsta laukuos.
 
Kalnai ir uolos, užgriūkit mane
Ir paslėpkite giliai po griūvėsiais savais;
Kad negirdėčiau verkiančio balso
Ir daužomo vėjo gausmo nakty.
Su viltim išbėgai pabėgt nuo visko,
Ašarodama akim sugrįžt į vaikystę.
Palikai mane tarp sienų keturių
Su negyvais atspindžiais netikrų veidų.
 
Savo svajonės ir savo džiaugsmus,
Savo skausmą ir ašaras aš nešu.
Tik aidas ilgai mano šauksmą kartos,
Lyg mirštančio paukščio giesmę giedos. (2x)
 
Ten už lango nakty vėlei verkia lietus,
Krintami žodžių lašai sminga į širdį.
Tik tu viešina kaip lietaus rauda.
Kaip vieniši tavo žodžiai paskendę nakty.
Tu jai patikėjai savo mintis,
Su savim pasiėmei savo vargus.
Aš blaškausi tap sienų tuščiam kambary
It vienišas šauksmas paskendęs nakty.
 
Savo svajonės ir savo džiaugsmus,
Savo skausmą ir ašaras aš nešu.
Tik aidas ilgai mano šauksmą kartos,
Lyg mirštančio paukščio giesmę giedos. (4x)
 
Submitted by Profcard on Thu, 07/12/2017 - 19:07
Thanks!

 

videoem: 
videoem: 
Comments