Borys Czapiewski - Będę czekał (English translation)

Polish

Będę czekał

Budzi mnie dotyk Twoich ust,
wspólne ciepło naszych rąk,
niespokojny sen, teraz
dobrze wiem, co zrobiłem źle,
ile w Tobie było kłamstw
uśpionych jak ja.
Co straciłem, gdy Ty
spotykałaś się z nim?
Niewidoczny za dnia
zabrał mi cały świat.
Dziś rozumiem nasz sen,
dziś chcę walczyć i wiem,
to nie gra, nigdy nie poddam się.
 
Będę czekał na Twój znak,
daj nam szansę jeszcze raz,
uciekniemy, gdzie nie znajdą nas.
Będę czekał, proszę przyjdź,
dla mnie jesteś tylko Ty
moim cieniem, moim niebem.
 
Będę czekał na Twój znak,
daj nam szansę jeszcze raz,
uciekniemy, gdzie nie znajdą nas.
Będę czekał, proszę przyjdź,
jeśli zawsze jestem obok Ciebie.
 
Każda noc przypomina mi
nagich oczu Twoich blask,
ogień, który zgasł.
Proszę, obudź się Ty
jesteś moim snem,
Jesteś wszystkim, czego chcę
teraz już wiem.
 
Dziś tylko z Tobą chcę dalej iść,
co było wczoraj, nie ważne, więc
obróć w popiól tamten czas,
rozpal ogień znowu w nas,
ja to wiem, że chcesz
 
Submitted by linds113 on Wed, 08/02/2012 - 20:10
Align paragraphs
English translation

I'll be waiting

The touch of your lips is waking me up,
the common warmth of our hands,
an unquiet dream, now
I know well what I've done wrong,
how many lies were in you
put to sleep like me.
What did I lose, when you
used to meet him?
Invisible at daytime
he's taken me away the whole world.
Today I understand our dream,
today I want to fight and I know,
this is no game, I'll never surrender.
 
I'll be waiting for your sign,
give us a chance once again,
we'll flee, where no one will find us.
I'll be waiting, please come,
there's only you for me
my shadow, my heaven.
 
I'll be waiting for your sign,
give us a chance once again,
we'll flee, where no one will find us.
I'll be waiting, please come,
if I'm always by your side.
 
Every night reminds me of
the shine of your sheer eyes,
the fire that was extinguished,
Please, wake up
you are my dream,
You are everything what I want
now I already know.
 
Today I want go on only with you,
what was yesterday doesn't matter, so
turn that time into ashes,
kindle the fire in us again,
I know that you want it.
 
Submitted by Mauler on Thu, 09/02/2012 - 17:28
Added in reply to request by linds113
Borys Czapiewski: Top 1
Idioms from "Będę czekał"
See also
Comments