DDT - Belaya ptitsa (voroni) - Белая Птица (Вороны) (Polish translation)

Russian

Belaya ptitsa (voroni) - Белая Птица (Вороны)

На небе вороны, под небом монахи,
И я между ними в расшитой рубахе,
Лежу на просторе, легка и пригожа,
И солнце взрослее и ветер моложе.
 
Меня отпевали в громадине храма,
Была я невеста, прекрасная дама,
Душа моя рядом стояла и пела,
Но люди, не видя, смотрели на тело.
 
Судьба и молитва менялись местами,
Молчал мой любимый и крестное знамя,
Лицо его светом едва освещало,
Прости, я ему все прощала.
 
Весна задрожав от печального звона,
Смахнула две капли на каплю иконы,
Что мирно покоилась между руками,
И я целовала веселое пламя.
 
Свеча догорела, упало кадило,
Земля застонав, превращалась в могилу,
Я бросилась в реку за легкой синицей,
Теперь я на воле, я Белая Птица.
 
Взлетев на прощанье, кружась над родными,
Смеялась я, горе их не понимая,
Мы встретимся вскоре, но будем иными,
Есть вечная воля, зовет меня стая.
 
Last edited by Azalia on Wed, 03/01/2018 - 19:06
Submitter's comments:

Editor's note: Video added.

Align paragraphs
Polish translation

Biały Ptak (Wrony)

Na niebie wrony, pod niebem mnisi,
I ja między nimi w haftowanej koszuli,
Leżę w przestrzeni, lekko i swobodnie,
I słońce bardziej dojrzałe, i wiatr jest młodszy.
 
Pomodlili się za mnie już w nawie kościoła,
Byłam narzeczoną, piękną kobietą,
Dusza moja obok stała i śpiewała,
Lecz ludzie, nie widząc jej, patrzyli na ciało.
 
Los i modlitwa zmieniały się miejscami,
Milczał mój ukochany i krzyż na sztandarach,
Twarzy jego światło ledwo dotykało,
Wybacz mi, ja mu zawsze wybaczałam.
 
Wiosna zadrżawszy od smutnego dzwonu,
Upuściła dwie krople na kroplę ikony,
Co między rękami spoczywała spokojnie,
A ja całowałam ten płomień wesoły.
 
Świeca się dopaliła, upadło kadzidło,
Ziemia, jęknąwszy, mogiłą się stawała,
Rzuciłam się w rzekę za lekką sikorką,
Teraz jestem wolna, jestem Ptakiem Białym.
 
Wzleciawszy na pożegnanie, krążąc nad krewnymi,
Śmiałam się, nie rozumiejąc ich smutku,
Wkrótce się spotkamy, lecz będziemy innymi,
Jest wieczna wola, wzywa mnie stado. 1
 
  • 1. chmara, rój ptaków
Submitted by zanzara on Wed, 03/01/2018 - 19:28
Comments